Sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14)

Poselství Vánoc tomuto světu

Podíváme se na tu krátkou, ale velmi mocnou a mohutnou píseň, která zněla od této nebeské armády. Andělé vyhlašují slávu Bohu v nebesích, která se zjevuje v příchodu Spasitele do tohoto temného světa, a zvěstují důsledky pro zem, protože sem přichází ten, jehož jméno je Vládce pokoje a přináší spasení těm, v nichž má Bůh zalíbení.

Text kázání | Video

Josefovo vyvýšení (Gn 41,1–57)

Nádherný obraz Krista a jeho nevěsty

Uvidíme, jak byl Josef ze svého ponížení vyvýšen do slávy, v níž vydal svědectví o Bohu a celá scéna je završená Josefovou svatbou s Asenatou a Josefovou úspěšnou vládou během prvních sedmi let hojnosti a Josefovým milosrdenstvím a štědrostí v době, kdy na celou zemi dopadl hlad, který Josef na základě faraónova snu předpověděl.

Text kázání | Video

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku