Přísloví

Bankety sokyň (Př 9,1-18) | Jaroslav Kernal

2018 01 07 20 Př 8,1 36 Autobiografie moudrosti JK

Jako vůl vedený na porážku (Př 7,1-27)

Miluj bližního svého - negativ (Př 6,1-35)

Raduj se z ženy svého mládí! (Př 5,1-23)

Střez a chraň své srdce (Př 4,1-27)

Svěžest pro tvé kosti (Př 3,1-35)

Užitek moudrosti (Př 2,1-22)

Neodmítej moudrost (Př 1,1-33) | Jaroslav Kernal