Skutky apoštolské

Duch svatý byl vylit (Sk 2,33) Jaroslav Kernal PDF icon 67-07-duch-svaty-byl-vylit-osnova.pdf 19. 5. 2024
Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-08-cirkev-ustanovuje-sve-starsi-sk14-23-osnova.pdf 27. 8. 2023
… až na sám konec země (Sk 1–28) Jaroslav Kernal PDF icon sk1-28-osnova.pdf 12. 9. 2021
Cesta do Říma (Sk 27,1–28,31) Jaroslav Kernal PDF icon sk27-1-28-31-osnova.pdf 5. 9. 2021
Odvolání k císaři (Sk 25,1–26,32) Jaroslav Kernal PDF icon sk25-1-26-32-osnova.pdf 22. 8. 2021
Hon na Pavla pokračuje (Sk 23,12-24,27) Jaroslav Kernal PDF icon sk23-12-24-27-osnova.pdf 8. 8. 2021
Jak rozsápat Pavla (Sk 22,1–23,11) Jaroslav Kernal PDF icon 40sk22-1-23-11_-_osnova.pdf 1. 8. 2021
Vstříc řetězům (Sk 21,1–40) Jaroslav Kernal 25. 7. 2021
Loučení s efezskými staršími (Sk 20,17-38) Jaroslav Kernal PDF icon sk20-17-31-osnova.pdf 18. 7. 2021
Cesty, úklady a povzbuzování (Sk 20,2–16) Jaroslav Kernal PDF icon sk20-2-16-osnova.pdf 4. 7. 2021
Evangelium ničí modlářství (Sk 19,23–20,1) Jaroslav Kernal PDF icon sk19-23-20-1-osnova.pdf 27. 6. 2021
Nadpřirozené Boží dílo v Efezu (Sk 19,11–22) Jaroslav Kernal PDF icon sk19-11-22-osnova.pdf 20. 6. 2021
Evangelium v provincii Asii (Sk 19,1–10) Jaroslav Kernal PDF icon sk19-1-10-osnova.pdf 13. 6. 2021
Bůh se stará o svou církev (Sk 18,12–28) Jaroslav Kernal PDF icon sk18-12-28-osnova.pdf 6. 6. 2021
Práce na Božím díle (Sk 18,1–11) Jaroslav Kernal PDF icon sk18-01-11-osnova.pdf 30. 5. 2021
Bůh Soudce (Sk 17,26–34) Jaroslav Kernal PDF icon sk17-26-34-osnova.pdf 23. 5. 2021
Bůh Stvořitel (Sk 17,22-27) Jaroslav Kernal PDF icon sk17-22-27-osnova.pdf 16. 5. 2021
Neznámému Bohu (Sk 17,17–23) Jaroslav Kernal PDF icon sk17-17-23-osnova.pdf 9. 5. 2021
Duchovní diagnóza (Sk 17,16–17) Jaroslav Kernal PDF icon sk17-16-17-osnova.pdf 2. 5. 2021
Zvěstování evangelia (Sk 17,1-34) Jaroslav Kernal PDF icon sk17-1-34-osnova.pdf 25. 4. 2021
Evangelium vysvobozuje (Sk 16,11-40) Jaroslav Kernal PDF icon sk16-11-40-osnova.pdf 18. 4. 2021
Nelehké hledání Boží vůle (Sk 15,35-16,10) Jaroslav Kernal PDF icon sk15-35-16-10-osnova.pdf 11. 4. 2021
Maso obětované modlám (Sk 15,19-34) Jaroslav Kernal PDF icon sk15-19-34-osnova.pdf 28. 3. 2021
Znovu postavím Davidův zbořený dům (Sk 15,7-19) Jaroslav Kernal PDF icon sk15-07-19-osnova.pdf 21. 3. 2021
Spaseni milostí Pána Ježíše (Sk 15,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon sk15-01-12-osnova.pdf 7. 3. 2021
Zázraky, nástrahy a radosti evangelia (Sk 14,1-28) Jaroslav Kernal PDF icon sk14-1-28-osnova.pdf 28. 2. 2021
Moc evangelia (Sk 13,6-52) Jaroslav Kernal PDF icon sk13-6-52-osnova.pdf 21. 2. 2021
První misionáři (Sk 13,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon sk13-1-5-osnova.pdf 14. 2. 2021
Jakub, Petr a Herodes (Sk 12,1-25) Jaroslav Kernal PDF icon sk12-1-25-osnova.pdf 7. 2. 2021
První církev z pohanů (Sk 11,19-30) Jaroslav Kernal PDF icon sk11-19-30-osnova.pdf 31. 1. 2021
Mezi pohany (Sk 10,1-11,18) Jaroslav Kernal PDF icon sk10-1-11-18-osnova.pdf 17. 1. 2021
Duch svatý posiluje církev (Sk 9,31-43) Jaroslav Kernal PDF icon sk9-31-43-osnova.pdf 10. 1. 2021
Zázračná proměna (Sk 9,1-31) Jaroslav Kernal PDF icon sk9-1-31-osnova.pdf 3. 1. 2021
Evangelium opouští Jeruzalém (Sk 8,1-40) Jaroslav Kernal PDF icon sk8-1-40-osnova.pdf 29. 11. 2020
Štěpán – první mučedník pro Krista (Sk 7,1-60) Jaroslav Kernal PDF icon sk7-1-60-osnova.pdf 22. 11. 2020

Stránky