Nový zákon

Pravý sobotní odpočinek (Žd 4,1–11) Tomáš Ondris 7. 7. 2024
Odpuštění (Mt 18,21–35) Karel Jiroušek 30. 6. 2024
Modlitba ve jménu Ježíše (J 14,14) Jaroslav Kernal PDF icon 67-modlitba-03-modlitba-ve-jmenu-jezise-osnova.pdf 9. 6. 2024
Vy se modlete takto … (Mt 6,9–13) Jaroslav Kernal PDF icon 67-modlitba-02-osnova.pdf 2. 6. 2024
Pane, nauč nás modlit se (Lk 11,1) Jaroslav Kernal PDF icon 67-modlitba-01-osnova.pdf 26. 5. 2024
Duch svatý byl vylit (Sk 2,33) Jaroslav Kernal PDF icon 67-07-duch-svaty-byl-vylit-osnova.pdf 19. 5. 2024
Duch svatý zmocňuje ke službě (Lk 24,49) Jaroslav Kernal PDF icon 67_-_05_-_duch_svaty_zmocnuje_ke_sluzbe_-_osbova.pdf 5. 5. 2024
Duch svatý svědčí o Kristu (J 15,26) Jaroslav Kernal PDF icon 67-04-duch-svaty-svedci-o-kristu-osnova.pdf 28. 4. 2024
Duch svatý je duch (J 16,13) Jaroslav Kernal PDF icon 67-03-duch-svaty-je-duch-osnova.pdf 21. 4. 2024
Duch svatý je Bůh (2K 3,17) Jaroslav Kernal PDF icon 67-02-duch-svaty-je-buh-osnova.pdf 14. 4. 2024
Duch svatý je osoba (Ef 4,30) Jaroslav Kernal PDF icon 67-01-duch-svaty-je-osoba-osnova.pdf 7. 4. 2024
Boží moc ve vzkříšení (Ef 1,19–20 & 2,6) Jaroslav Kernal PDF icon ef1-19-20-a-2-6-osnova.pdf 31. 3. 2024
Vždyť jsme údy jeho těla (Ef 5,29-30) Jaroslav Kernal PDF icon ef5-29-30-osnova.pdf 4. 2. 2024
Posvěť je pravdou (J 17,17) Karel Jiroušek 14. 1. 2024
Proslaveni mírností (Fp 4,5) Jaroslav Kernal PDF icon fp4-5-osnova.pdf 31. 12. 2023
Evangelium pokoje (Ef 6,15) Jaroslav Kernal PDF icon ef6-15-osnova.pdf 24. 12. 2023
Sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14) Jaroslav Kernal PDF icon lk2-14-osnova.pdf 17. 12. 2023
Mrtví pro zákon, živí pro Krista (Ř 7,1-4) Richard Roušal 1. 10. 2023
Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-08-cirkev-ustanovuje-sve-starsi-sk14-23-osnova.pdf 27. 8. 2023
Církev následuje své starší (1Pt 5,2–3) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-07-cirkev-nasleduje-sve-starsi-1pt5-2-3-osnova.pdf 20. 8. 2023
Církev se podřizuje svým starším (Žd 13,17) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-6-cirkev-se-podrizuje-svym-starsim-zd13-17-osnova.pdf 13. 8. 2023
Církev miluje své starší (1Te 5,12–13) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-05-cirkev-miluje-sve-starso-1te-5-12-13-osnova.pdf 6. 8. 2023
Církev je tělo Kristovo (1K 12,13) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-04_cirkev-je-telo-kristovo-1k12-13-osnova.pdf 30. 7. 2023
Církev je chrám Boží (2K 6,16) Jaroslav Kernal PDF icon 03-cirkev-je-chram-bozi-2k6-16-osnova.pdf 23. 7. 2023
Církev je Boží dům (1Pt 2,5) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-02-cirkev-je-bozi-dum-1pt2-5-osnova.pdf 16. 7. 2023
Církev je Pánovo stádo (J 10,14–16) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-01-cirkev-je-panovo-stado-j10-14-16-osnova.pdf 9. 7. 2023
Víra skrze lásku konající (Ga 5,6) Karel Jiroušek PDF icon vira_skrze_lasku_konajici_ga_56_-_osnova.pdf 2. 7. 2023
Zemřít starému člověku (Ga 2,19-20) Richard Roušal 25. 6. 2023
Vítězné očekávání (Zj 1,18) Jaroslav Kernal PDF icon zj1-18-osnova.pdf 9. 4. 2023
Katastrofa nevíry (Žd 3,7-19) Adam Vondruška PDF icon zd3-7-19-osnova.pdf 26. 3. 2023
Požehnání Simeona a svědectví Anny (Lk 2,33–38) Jaroslav Kernal PDF icon lk2-33-38-osnova.pdf 1. 1. 2023
Chvála Simeona (Lk 2,28–32) Jaroslav Kernal PDF icon lk2-28-32-osnova.pdf 18. 12. 2022
Očekávání Simeona (Lk 2,25–28) Jaroslav Kernal PDF icon lk02-25-28-osnova.pdf 11. 12. 2022
Kristus je náš obhájce (1J 2,1–2) Karel Trnka PDF icon 1j2-1-2-osnova.pdf 4. 12. 2022
S pohledem upřeným na něj (Žd 3,1–6) Adam Vondruška PDF icon zd3-1-6-osnova.pdf 27. 11. 2022

Stránky