Galatským

Víra skrze lásku konající (Ga 5,6) Karel Jiroušek PDF icon Osnova (219.61 KB) 2023
Chlubit se křížem (Ga 6,11-18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (251.27 KB) 2019
Společenství Ducha (Ga 6,6-10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (214.22 KB) 2019
Zákon Kristův (Ga 6,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.17 KB) 2019
Duchem proměňovaný život (Ga 5,22-26) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.76 KB) 2019
Boží dílo v křesťanovi (Ga 5,22-23) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.93 KB) 2018
Nesmiřitelní nepřátelé (Ga 5,16-21) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.18 KB) 2018
Povoláni ke svobodě (Ga 5,13-16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.79 KB) 2018
Kvas falešného učení (Ga 5,7-12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.2 KB) 2018
Nemáte s Kristem nic společného! (Ga 5,1-6) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (215.65 KB) 2018
Kdo je tvá matka? (Ga 4,21-31) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (224.1 KB) 2018
Kam se podělo vaše nadšení? (Ga 4,12-20) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.17 KB) 2018
Synové a dědicové (Ga 4,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.42 KB) 2018
Požehnané důsledky víry (Ga 3,26-29) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (224.25 KB) 2018
Jak je to se zákonem? (Ga 3,19-25) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (220.8 KB) 2018
Zákon neruší zaslíbení (Ga 3,15-18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.06 KB) 2018
Požehnání Abrahamovo (Ga 3,10-14) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.72 KB) 2018
Děti Abrahama (Ga 3,6-9) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (215.2 KB) 2018
Začali jste žít z Ducha svatého (Ga 3,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.97 KB) 2018
Zákon nemůže dát spravedlnost (Ga 2,21) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.66 KB) 2018
Ukřižován spolu s Kristem (Ga 2,19-20) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (213.67 KB) 2018
… abych živ byl Bohu (Ga 2,17-19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.78 KB) 2018
Jedině vírou (Ga 2,15-16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.68 KB) 2018
Autorita evangelia (Ga 2,11-14) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.76 KB) 2018
Nadřazenost evangelia (Ga 2,6-10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.88 KB) 2018

Stránky