Josefovo vyvýšení (Gn 41,1-57) | Jaroslav Kernal

Josefovy výklady snů (GN 40,1–23) | Jaroslav Kernal

Josefova věrnost (Gn 39,1–23) | Jaroslav Kernal

Judova snacha (Gn 38,1–30) | Jaroslav Kernal

Jákobovi synové (Gn 37,1-36) | Jaroslav Kernal

Ezauovi potomci (Gn 36,1–43) | Jaroslav Kernal

Jákobovy radosti a strasti (Gn 35,1–29) | Jaroslav Kernal

Jákobovi synové (Gn 33,16-34,31) | Jaroslav Kernal

Mrtví pro zákon, živí pro Krista (Ř 7,1-4) | Richard Roušal

Jákobův bratr (Gn 33,1-17) | Jaroslav Kernal

Jákobův zápas (Gn 32,1-33) | Jaroslav Kernal

Jákobův útěk (Gn 31,1-54) | Jaroslav Kernal

Jákobova stáda (Gn 30,25-43) | Jaroslav Kernal

Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23) | Jaroslav Kernal

Církev následuje své starší (1Pt 5,2-3) | Jaroslav Kernal

Církev se podřizuje svým starším (Žd 13,17) | Jaroslav Kernal

Církev miluje své starší (1Te 5,12–13) | Jaroslav Kernal

Církev je tělo Kristovo (1K 12,13) | Jaroslav Kernal

Církev je chrám Boží (2K 6,16) | Jaroslav Kernal

Církev je Boží dům (1Pt 2,5) | Jaroslav Kernal

Církev je Pánovo stádo (J 10,14–16) | Jaroslav Kernal

Víra skrze lásku konající (Ga 5,6) | Karel Jiroušek

Zemřít starému člověku (Ga 2,19-20) | Richard Roušal

Jákobovy ženy (Gn 29,30-30,24) | Jaroslav Kernal

Jákobova sklizeň (Gn 29,1-29) | Jaroslav Kernal

Jákobův odchod (Gn 28,1-22) | Jaroslav Kernal

Izákova požehnání (Gn 27,1-46) | Jaroslav Kernal

Izákovy smlouvy (Gn 26,1-33) | Jaroslav Kernal

Izákovy zkoušky (Gn 26,1-22) | Jaroslav Kernal

Izákovi synové (Gn 25,24-34) | Jaroslav Kernal

Stránky