Žalmy

Hospodine, pomoz! (Ž 12,1-9) Jaroslav Kernal PDF icon z12-1-9-osnova.pdf 2. 1. 2022
Co má dělat spravedlivý, když se základy hroutí? (Ž 11,1-7) Karel Trnka PDF icon z11-1-7-osnova.pdf 26. 12. 2021
Hospodine, proč stojíš opodál? (Ž 10,1–18) Karel Trnka PDF icon z101-18-osnova.pdf 31. 10. 2021
Každý má důvod chválit Boha (Ž 117,1–2) Jaroslav Kernal PDF icon z117-1-2-osnova.pdf 26. 9. 2021
Kdo smí bydlet s Bohem? (Ž 15,1–5) Jaroslav Kernal PDF icon z15-1-5-osnova.pdf 19. 9. 2021
Hospodine, celým srdcem ti budu vzdávat chválu! (Ž 9,1-21) Karel Trnka PDF icon z91-21-osnova.pdf 15. 8. 2021
Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvé jméno po vší zemi (Ž 8,1-10) Karel Trnka PDF icon z8-1-10-osnova.pdf 14. 3. 2021
Bůh zjednává právo pronásledovanému (Ž 7,1-18) Karel Trnka PDF icon z7-1-18-osnova.pdf 24. 1. 2021
Kdo v slzách zasévá, s plesáním bude sklízet (Ž 6,1-11) Karel Trnka PDF icon z6-1-11-osnova.pdf 13. 12. 2020
Naslouchej mým slovům, Hospodine (Ž 5,1-13) Karel Trnka PDF icon z5-1-13-osnova.pdf 1. 11. 2020
Hospodin slyší, když k němu volám (Ž 4,1-9) Karel Trnka PDF icon z4-1-9-osnova.pdf 4. 10. 2020
Nestaví-li dům Hospodin … (Ž 127,1-2) Jaroslav Kernal PDF icon z127-1-2-osnova.pdf 27. 9. 2020
Můj hlas zní k Hospodinu (Ž 3,1-9) Karel Trnka PDF icon z3-osnova.pdf 23. 8. 2020
Chvalte Pána! (Ž 147,1-20) Jaroslav Kernal PDF icon 147-osnova.pdf 19. 7. 2020
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě (Ž 139,1-24) Jaroslav Kernal PDF icon 139-osnova.pdf 12. 7. 2020
Oslava Božího hněvu (Ž 76,1–13) Jaroslav Kernal PDF icon 076-osnova.pdf 5. 7. 2020
Dobrořeč, duše má, Hospodinu (Ž 103,1-22) Jaroslav Kernal PDF icon 103-osnova.pdf 21. 6. 2020
Co tě bude zdobit? (Ž 32,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon z032-osnova.pdf 14. 6. 2020
Kroky do nebe (Ž 130,1-8) Jaroslav Kernal PDF icon 130-osnova.pdf 31. 5. 2020
Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště! (Ž 2,1-12) Karel Trnka PDF icon zalm_2_osnova.pdf 24. 5. 2020
V náruči Ježíše (Ž 131,1-3) Jaroslav Kernal PDF icon 19z131-osnova.pdf 17. 5. 2020
Bůh vysvobozuje ze strachu (Ž 91,1-16) Jaroslav Kernal PDF icon 091-osnova.pdf 10. 5. 2020
Hospodin je můj ochránce (Ž 144,1-15) Jaroslav Kernal PDF icon z144-osnova.pdf 3. 5. 2020
Stvořitel a Pán (Ž 33,1-22) Jaroslav Kernal 26. 4. 2020
Bože, tys můj Bůh! (Ž 63,1-12) Jaroslav Kernal 19. 4. 2020
Probuzení! (Ž 85) Jaroslav Kernal 5. 4. 2020
Jak je Bůh dobrý! (Ž 73) Jaroslav Kernal 28. 3. 2020
Boží moc a Boží vláda v životě křesťana (Ž 29) Daniel Adamovský 15. 3. 2020
Cesta blahoslaveného muže (Ž 1,1-6) Karel Trnka PDF icon z001-1-6-osnova.pdf 26. 1. 2020
Hlahol Hospodinu! (Ž 100,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon z100-osnova.pdf 29. 12. 2019
Věčný Bůh a pomíjivý člověk (Ž 90) Jaroslav Kernal PDF icon z90-1-17-osnova.pdf 30. 12. 2018
Jak použít Boží slovo ve zkouškách (Ž 119,17-24) Marcus Denny 16. 12. 2018
Hospodin je podíl mě určený (Ž 16,1-11) Daniel Adamovský PDF icon z16-osnova.pdf 15. 4. 2018
O kříži před křížem (Ž 22,1-32) Jaroslav Kernal PDF icon z22-1-32-osnova.pdf 30. 3. 2018
Bůh je naše útočiště (Ž 46,1-12) Jaroslav Kernal PDF icon z46-osnova.pdf 9. 7. 2017

Stránky