Skutky apoštolské

Duch svatý byl vylit (Sk 2,33) | Jaroslav Kernal (19. 5. 2024)

Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23) | Jaroslav Kernal

... až na sám konec země (Sk 1-28) | Jaroslav Kernal

Cesta do Říma (Sk 27,1-28,31) | Jaroslav Kernal

Odvolání k císaři (Sk 25,1–26,32) | Jaroslav Kernal

Hon na Pavla pokračuje (Sk 23,12-24,27)

Jak rozsápat Pavla (Sk 22,1-23,11) | Jaroslav Kernal

Vstříc řetězům (Sk 21,1-40) | Jaroslav Kernal

Loučení s efezskými staršími (Sk 20,17-38) | Jaroslav Kernal

Evangelium ničí modlářství (Sk 19,23-20,1) | Jaroslav Kernal

Nadpřirozené Boží dílo v Efezu (Sk 19,11-22)

Evangelium v provincii Asii (Sk 19,1–10) | Jaroslav Kernal

Bůh se stará o svou církev (Sk 18,12 - 28) | Jaroslav Kernal

První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47) | Jaroslav Kernal

Naplnění starozákonních zaslíbení (Sk 2,14-36) | Jaroslav Kernal

Vylití Ducha v den letnic (Sk 2,1-13) | Jaroslav Kernal

Zaslíbení Ducha (Sk 1,1-11) | Jaroslav Kernal

Kristus motivuje svou církev (Sk 20,28 III.)

Kristus vládne ve své církvi (Skutky 20,28 II.)

Kristus buduje svou církev (Skutky 20,28 I.)

Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31) | Jaroslav Kernal