Sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14)

Poselství Vánoc tomuto světu

Podíváme se na tu krátkou, ale velmi mocnou a mohutnou píseň, která zněla od této nebeské armády. Andělé vyhlašují slávu Bohu v nebesích, která se zjevuje v příchodu Spasitele do tohoto temného světa, a zvěstují důsledky pro zem, protože sem přichází ten, jehož jméno je Vládce pokoje a přináší spasení těm, v nichž má Bůh zalíbení.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: