Křesťan a stát (1)

Martyn Lloyd-Jones (1899–1981)

V první řadě jako křesťané věříme, že moc, která je, je ustanovena Bohem: „Neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha.“ To je základní tvrzení. Stát a vláda, vrchnosti a tak dále nejsou lidským výmyslem, nejsou lidským přáním nebo zařízením. Navzdory názorům takzvaných „předních autorit“ tvrdíme na základě Písma, že se muži a ženy nevyvinuli ze zvířat. Stejně tak jejich kultura a vláda. Vůbec ne! Tyto věci jsou výsledkem Božího působení a činnosti. Je to Bůh, kdo ustanovil stát. Evoluční pohled vám řekne, že lidstvo tyto věci postupně vymyslelo, že se vyvinuly v důsledku pokusů a omylů. To je zcela mylné. Všechny uvedené principy najdete stanovené ve Starém zákoně.

Duch svatý je duch (J 16,13)

Přijali jsme Ducha, který je z Boha

Dneska se v krátkosti podíváme na tři věci – především se pokusíme uchopit skutečnost, že Bůh je duch. Ruku v ruce s ní jde skutečnost, která se týká člověk – člověk je také duchovní bytost v těle. A na konec si ukážeme nějaké praktické důsledky, které z těchto věcí vyplývají.

Text kázání | Video

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku