Duch svatý je osoba (Ef 4,30)

Osobní služba jiného Utěšitele

Abychom porozuměli tomu, že Duch svatý je osoba, musíme se nejprve zastavit u toho, že Boha v Písmo poznáváme jako toho, kdo je jeden ve třech osobách. Potom si ukážeme na to, jak Boží slovo mluví o tom, že Duch svatý je osoba a nakonec půjdeme k nějakým praktickým aplikacím, které z toho vyplývají pro naše životy.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: