Tematická kázání

Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23) | Jaroslav Kernal

Církev následuje své starší (1Pt 5,2-3) | Jaroslav Kernal

Církev se podřizuje svým starším (Žd 13,17) | Jaroslav Kernal

Církev miluje své starší (1Te 5,12–13) | Jaroslav Kernal

Církev je tělo Kristovo (1K 12,13) | Jaroslav Kernal

Církev je chrám Boží (2K 6,16) | Jaroslav Kernal

Církev je Boží dům (1Pt 2,5) | Jaroslav Kernal

Církev je Pánovo stádo (J 10,14–16) | Jaroslav Kernal

Vítězné očekávání (Zj 1,18) | Jaroslav Kernal

Ponížené vítězství (Za 13,7–9) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus je Pán (Fp 2,11) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus – Syn Boží (2Pt 1,17) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus, Syn člověka (Da 7,13) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus, věčný král (2S 7,12–16) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus, náš velekněz (Ž 110,4) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus, zaslíbený prorok (Dt 18,15–22) | Jaroslav Kernal

Požehnání Simeona a svědectví Anny (Lk 2,33–38) | Jaroslav Kernal

Chvála Simeona (Lk 2,28–32) | Jaroslav Kernal

Očekávání Simeona (Lk 2,25–28) | Jaroslav Kernal

Služba pokoje a budování (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

Služba, která se líbí Bohu (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

Služba Kristu v Duchu svatém (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

V čem Boží království je (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

V čem Boží království není (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

Není-li zmrtvýchvstání ... (1K 15,12–19) | Jaroslav Kernal

Kde je smrti tvé vítězství? (1K 15,55) | Jaroslav Kernal

Hle, narodí se ti syn (1Pa 22,9-10) | Jaroslav Kernal

Loučení s efezskými staršími (Sk 20,17-38) | Jaroslav Kernal

Kristus motivuje svou církev (Sk 20,28 III.)

Kristus vládne ve své církvi (Skutky 20,28 II.)

Stránky