Tematická kázání

Ježíš Kristus je Pán (Fp 2,11) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus – Syn Boží (2Pt 1,17) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus, Syn člověka (Da 7,13) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus, věčný král (2S 7,12–16) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus, náš velekněz (Ž 110,4) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus, zaslíbený prorok (Dt 18,15–22) | Jaroslav Kernal

Požehnání Simeona a svědectví Anny (Lk 2,33–38) | Jaroslav Kernal

Chvála Simeona (Lk 2,28–32) | Jaroslav Kernal

Očekávání Simeona (Lk 2,25–28) | Jaroslav Kernal

Služba pokoje a budování (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

Služba, která se líbí Bohu (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

Služba Kristu v Duchu svatém (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

V čem Boží království je (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

V čem Boží království není (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

Není-li zmrtvýchvstání ... (1K 15,12–19) | Jaroslav Kernal

Kde je smrti tvé vítězství? (1K 15,55) | Jaroslav Kernal

Hle, narodí se ti syn (1Pa 22,9-10) | Jaroslav Kernal

Kristus motivuje svou církev (Sk 20,28 III.)

Kristus vládne ve své církvi (Skutky 20,28 II.)

Kristus buduje svou církev (Skutky 20,28 I.)

Služebníci nové smlouvy II. | Geoff Volker

Služebníci nové smlouvy I. | Geoff Volker

Boží účinné vykoupení, omezené v rozsahu Kristem II. | Pavel Steiger

Požehnání nové smlouvy | Geoff Volker

Boží plán s Izraelem - pokračování | Geoff Volker

Boží plán s Izraelem | Geoff Volker

Požehnání nové smlouvy - úvod | Geoff Volker

Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018

Raduj se z ženy svého mládí! (Př 5,1-23)

Boží svrchovanost ve spasení II.

Stránky