Tematická kázání

Duch svatý je osoba (Ef 4,30) | Jaroslav Kernal

Boží moc ve vzkříšení (Ef 1,19–20 & 2,6) | Jaroslav Kernal

Byl Kristův kříž opravdu nutný? | Richard Roušal

Vždyť jsme údy jeho těla (Ef 5,29–30) | Jaroslav Kernal

Posvěť je pravdou (J 17,17) | Karel Jiroušek

Evangelium pokoje (Ef 6,15) | Jaroslav Kernal

Sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14) | Jaroslav Kernal

Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23) | Jaroslav Kernal

Církev následuje své starší (1Pt 5,2-3) | Jaroslav Kernal

Církev se podřizuje svým starším (Žd 13,17) | Jaroslav Kernal

Církev miluje své starší (1Te 5,12–13) | Jaroslav Kernal

Církev je tělo Kristovo (1K 12,13) | Jaroslav Kernal

Církev je chrám Boží (2K 6,16) | Jaroslav Kernal

Církev je Boží dům (1Pt 2,5) | Jaroslav Kernal

Církev je Pánovo stádo (J 10,14–16) | Jaroslav Kernal

Vítězné očekávání (Zj 1,18) | Jaroslav Kernal

Ponížené vítězství (Za 13,7–9) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus je Pán (Fp 2,11) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus – Syn Boží (2Pt 1,17) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus, Syn člověka (Da 7,13) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus, věčný král (2S 7,12–16) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus, náš velekněz (Ž 110,4) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus, zaslíbený prorok (Dt 18,15–22) | Jaroslav Kernal

Požehnání Simeona a svědectví Anny (Lk 2,33–38) | Jaroslav Kernal

Chvála Simeona (Lk 2,28–32) | Jaroslav Kernal

Očekávání Simeona (Lk 2,25–28) | Jaroslav Kernal

Služba pokoje a budování (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

Služba, která se líbí Bohu (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

Služba Kristu v Duchu svatém (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

V čem Boží království je (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

Stránky