Josefovo tajemství (Gn 43,1–34)

Bůh promlouvá k Josefovým bratrům

Podíváme se na to, jak Bůh jednal s Jákobem v první části této kapitoly. Uvidíme, jak jedná s bratry v Egyptě a konečně uvidíme, jak jedná také s Josefem. A právě na Josefovi znovu uvidíme, jak je obrazem Pána Ježíše Krista.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: