Biblické studium

Středa 18:30, pouze on-line (pro možnost připojení nás kontaktujte).

Obvykle se vracíme k textu (příp. tématu) posledního nedělního kázání, diskutujeme nad ním a probíráme ho do hloubky.

Biblické studium je místem pro kladení otázek (které se nutně nemusejí týkat probíraného textu), hledání odpovědí, diskuze.

Poslední půlhodinu našeho času potom věnujeme společným modlitbám.