Církev se podřizuje svým starším (Žd 13,17)

Vzájemná radost

Dneska se zaměříme na onu vzájemnost, která z tohoto verše přímo čiší. Podíváme se na to, jak mluví o vzájemné službě v církvi v souvislosti se vztahem mezi církví a jejími staršími. Uvidíme zde vzájemnou zodpovědnost ve stejné souvislosti a také vzájemné požehnání, které vyplývá ze zdravého vztahu mezi církví a staršími.

Text kázání | Video

Církev je tělo Kristovo (1K 12,13)

My všichni jsme údy jednoho těla

Nejprve si ukážeme jednotu, jedinost a jedinečnost Kristova těla, tedy že tělo Kristovo je jenom jedno. Dále se podíváme na nezastupitelnost těla, tedy na nutnost a potřebu Kristova těla pro jednotlivé údy. Žádný úd nemůže existovat sám o sobě, žádný úd není nezávislý. A nakonec uvidíme funkčnost Kristova těla, tedy jak a proč jednotlivé údy potřebují tělo, tedy ostatní údy.

Text kázání | Video

Církev je chrám Boží (2K 6,16)

Boží přítomnost a uctívání Boha

Z tohoto textu si ukážeme na prvním místě to, že Boží chrám je svatý. Dále zdůrazníme a vysvětlíme, co to znamená, že tím Božím chrámem jsme my, a to jak jako jednotlivci, tak jako konkrétní společenství, tak celá univerzální Kristova církev. A nakonec nemůžeme opomenout podstatný rozměr tohoto chrámu, totiž skutečnost, že v Božím chrámu přebývá Bůh sám.

Text kázání | Video

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku