Texty kázání

Název kázání Kazatel Osnova kázání
Duch svatý je osoba (Ef 4,30) Jaroslav Kernal PDF icon 67-01-duch-svaty-je-osoba-osnova.pdf 2024
Boží moc ve vzkříšení (Ef 1,19–20 & 2,6) Jaroslav Kernal PDF icon ef1-19-20-a-2-6-osnova.pdf 2024
Boží jedinečná kniha (Gn 1-50) Jaroslav Kernal PDF icon gn1-50-osnova.pdf 2024
Boží prozřetelnost (Gn 50,1–26) Jaroslav Kernal PDF icon gn50-1-26-onova.pdf 2024
Jákobovo požehnání (Gn 49,1–33) Jaroslav Kernal PDF icon gn49-1-33-osnova.pdf, PDF icon gn_491-33_proroctvi_jakoba.pdf 2024
Josefovi synové (Gn 47,27–48,22) Jaroslav Kernal PDF icon gn47-27-48-22-osnova.pdf 2024
Josefovo zotročení Egypta (Gn 47,13–26) Jaroslav Kernal PDF icon gn47-13-26-osnova.pdf 2024
Josefovi příbuzní (Gn 46,5–47,12) Jaroslav Kernal PDF icon gn46-5-47-12-osnova.pdf 2024
Izraelův strach (Gn 46,1–6) Jaroslav Kernal PDF icon gn46-1-6-osnova.pdf 2024
Vždyť jsme údy jeho těla (Ef 5,29–30) Jaroslav Kernal PDF icon ef5-29-30-osnova.pdf 2024
Josefova štědrost (Gn 45,16–28) Jaroslav Kernal PDF icon gn45-16-28-osnova.pdf 2024
Josefův pláč (Gn 45,1–15) Jaroslav Kernal PDF icon gn45-1-15-osnova.pdf 2024
Posvěť je pravdou (J 17,17) Karel Jiroušek 2024
Josefova hra (Gn 44,1–34) Jaroslav Kernal PDF icon gn44-1-34-osnova.pdf 2024
Proslaveni mírností (Fp 4,5) Jaroslav Kernal PDF icon fp4-5-osnova.pdf 2023
Evangelium pokoje (Ef 6,15) Jaroslav Kernal PDF icon ef6-15-osnova.pdf 2023
Sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14) Jaroslav Kernal PDF icon lk2-14-osnova.pdf 2023
Josefovo tajemství (Gn 43,1–34) Jaroslav Kernal PDF icon gn43-1-34-osnova.pdf 2023
Josefovi bratři (Gn 42,1–38) Jaroslav Kernal PDF icon gn42-1-38-osnova.pdf 2023
Josefovo vyvýšení (Gn 41,1–57) Jaroslav Kernal PDF icon gn41-1-57-osnova.pdf 2023
Josefovy výklady snů (Gn 40,1–23) Jaroslav Kernal PDF icon gn40-1-23-osnova.pdf 2023
Josefova věrnost (Gn 39,1–23) Jaroslav Kernal PDF icon gn39-1-23-osnova.pdf 2023
Judova snacha (Gn 38,1–30) Jaroslav Kernal PDF icon gn38-1-30-osnova.pdf 2023
Jákobovi synové (Gn 37,1–36) Jaroslav Kernal PDF icon gn37-1-36-osnova.pdf 2023
Ezauovi potomci (Gn 36,1–43) Jaroslav Kernal PDF icon gn36-1-43-osnova.pdf 2023

Stránky