Texty kázání

Název kázání Kazatel Osnova kázání
Jákobův bratr (Gn 33,1–17) Jaroslav Kernal PDF icon gn33-01-17-osnova.pdf 2023
Jákobův zápas (Gn 32,1–33) Jaroslav Kernal PDF icon gn32-1-33-osnova.pdf 2023
Jákobův útěk (Gn 31,1–54) Jaroslav Kernal PDF icon gn31-1-54-osnova.pdf 2023
Jákobova stáda (Gn 30,25–43) Jaroslav Kernal PDF icon gn30-25-43-osnova.pdf 2023
Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-08-cirkev-ustanovuje-sve-starsi-sk14-23-osnova.pdf 2023
Církev následuje své starší (1Pt 5,2–3) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-07-cirkev-nasleduje-sve-starsi-1pt5-2-3-osnova.pdf 2023
Církev se podřizuje svým starším (Žd 13,17) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-6-cirkev-se-podrizuje-svym-starsim-zd13-17-osnova.pdf 2023
Církev miluje své starší (1Te 5,12–13) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-05-cirkev-miluje-sve-starso-1te-5-12-13-osnova.pdf 2023
Církev je tělo Kristovo (1K 12,13) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-04_cirkev-je-telo-kristovo-1k12-13-osnova.pdf 2023
Církev je chrám Boží (2K 6,16) Jaroslav Kernal PDF icon 03-cirkev-je-chram-bozi-2k6-16-osnova.pdf 2023
Církev je Boží dům (1Pt 2,5) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-02-cirkev-je-bozi-dum-1pt2-5-osnova.pdf 2023
Církev je Pánovo stádo (J 10,14–16) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-01-cirkev-je-panovo-stado-j10-14-16-osnova.pdf 2023
Víra skrze lásku konající (Ga 5,6) Karel Jiroušek PDF icon vira_skrze_lasku_konajici_ga_56_-_osnova.pdf 2023
Jákobovy ženy (Gn 29,30–30,24) Jaroslav Kernal PDF icon gn29-30-30.24-osnova.pdf 2023
Jákobova sklizeň (Gn 29,1–29) Jaroslav Kernal PDF icon gn29-1-29-osnova.pdf 2023
Jákobův odchod (Gn 28,1–22) Jaroslav Kernal PDF icon gn28-1-22-osnova.pdf 2023
Izákova požehnání (Gn 27,1–46) Jaroslav Kernal PDF icon gn27-01-46-osnova.pdf 2023
Izákovy smlouvy (Gn 26,1–33) Jaroslav Kernal PDF icon gn26-01-33-osnova.pdf 2023
Izákovy zkoušky (Gn 26,1–22) Jaroslav Kernal PDF icon gn26-1-22-osnova.pdf 2023
Izákovi synové (Gn 25,24–34) Jaroslav Kernal PDF icon gn25-24-34-osnova.pdf 2023
Izákova víra (Gn 25,19–23) Jaroslav Kernal PDF icon gn25-19-34-osnova.pdf 2023
Abrahamova poslední léta (Gn 25,1–18) Jaroslav Kernal PDF icon gn25-01-18-osnova.pdf 2023
Abrahamovo símě (Gn 24,1–67) Jaroslav Kernal PDF icon gn24-01-67-osnova.pdf 2023
Vítězné očekávání (Zj 1,18) Jaroslav Kernal PDF icon zj1-18-osnova.pdf 2023
Ponížené vítězství (Za 13,7–9) Jaroslav Kernal PDF icon za13-07-09-osnova.pdf 2023

Stránky