Efezským

Mistrovský plán budování církve (Ef 4,11-16) | Aleš Novotný

Mocné působení Ducha (Ef 3,17-18) | Aleš Novotný

Posíleni Duchem svatým (Ef 3,16) | Aleš Novotný