Tematická kázání

Duch svatý je Bůh (2K 3,17) Jaroslav Kernal PDF icon 67-02-duch-svaty-je-buh-osnova.pdf 14. 4. 2024
Duch svatý je osoba (Ef 4,30) Jaroslav Kernal PDF icon 67-01-duch-svaty-je-osoba-osnova.pdf 7. 4. 2024
Boží moc ve vzkříšení (Ef 1,19–20 & 2,6) Jaroslav Kernal PDF icon ef1-19-20-a-2-6-osnova.pdf 31. 3. 2024
Byl Kristův kříž opravdu nutný? Richard Roušal 29. 3. 2024
Vždyť jsme údy jeho těla (Ef 5,29-30) Jaroslav Kernal PDF icon ef5-29-30-osnova.pdf 4. 2. 2024
Posvěť je pravdou (J 17,17) Karel Jiroušek 14. 1. 2024
Evangelium pokoje (Ef 6,15) Jaroslav Kernal PDF icon ef6-15-osnova.pdf 24. 12. 2023
Sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14) Jaroslav Kernal PDF icon lk2-14-osnova.pdf 17. 12. 2023
Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-08-cirkev-ustanovuje-sve-starsi-sk14-23-osnova.pdf 27. 8. 2023
Církev následuje své starší (1Pt 5,2–3) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-07-cirkev-nasleduje-sve-starsi-1pt5-2-3-osnova.pdf 20. 8. 2023
Církev se podřizuje svým starším (Žd 13,17) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-6-cirkev-se-podrizuje-svym-starsim-zd13-17-osnova.pdf 13. 8. 2023
Církev miluje své starší (1Te 5,12–13) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-05-cirkev-miluje-sve-starso-1te-5-12-13-osnova.pdf 6. 8. 2023
Církev je tělo Kristovo (1K 12,13) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-04_cirkev-je-telo-kristovo-1k12-13-osnova.pdf 30. 7. 2023
Církev je chrám Boží (2K 6,16) Jaroslav Kernal PDF icon 03-cirkev-je-chram-bozi-2k6-16-osnova.pdf 23. 7. 2023
Církev je Boží dům (1Pt 2,5) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-02-cirkev-je-bozi-dum-1pt2-5-osnova.pdf 16. 7. 2023
Církev je Pánovo stádo (J 10,14–16) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-01-cirkev-je-panovo-stado-j10-14-16-osnova.pdf 9. 7. 2023
Vítězné očekávání (Zj 1,18) Jaroslav Kernal PDF icon zj1-18-osnova.pdf 9. 4. 2023
Ponížené vítězství (Za 13,7–9) Jaroslav Kernal PDF icon za13-07-09-osnova.pdf 7. 4. 2023
Pán (Fp 2,11) Jaroslav Kernal PDF icon 67-pan-osnova.pdf 12. 2. 2023
Ježíš Kristus, Syn Boží (2Pt 1,17) Jaroslav Kernal PDF icon 67-syn-bozi-2pt1-17-osnova.pdf 5. 2. 2023
Ježíš Kristus, Syn člověka (Da 7,13) Jaroslav Kernal PDF icon 67-syn-cloveka-da7-13-osnova.pdf 29. 1. 2023
Ježíš Kristus, věčný král (2S 7,12–16) Jaroslav Kernal PDF icon urad-krale-2s7-12-16-osnova.pdf 22. 1. 2023
Ježíš Kristus, náš velekněz (Ž 110,4) Jaroslav Kernal PDF icon jezis-kristus-urad-kneze-z110-4-osnova.pdf 15. 1. 2023
Ježíš Kristus, zaslíbený prorok (Dt 18,15–22) Jaroslav Kernal PDF icon 01-jezis-kristus-urad-proroka-dt18-15-22-osnova.pdf 8. 1. 2023
Požehnání Simeona a svědectví Anny (Lk 2,33–38) Jaroslav Kernal PDF icon lk2-33-38-osnova.pdf 1. 1. 2023
Chvála Simeona (Lk 2,28–32) Jaroslav Kernal PDF icon lk2-28-32-osnova.pdf 18. 12. 2022
Očekávání Simeona (Lk 2,25–28) Jaroslav Kernal PDF icon lk02-25-28-osnova.pdf 11. 12. 2022
Služba pokoje a budování (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon r-14-17-19-5-osnova.pdf 5. 6. 2022
Služba, která se líbí Bohu (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon 45r14-17-19-4-osnova.pdf 29. 5. 2022
Služba Kristu v Duchu svatém (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon r14-17-19-3-osnova.pdf 22. 5. 2022
V čem Boží království je (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon r14-17-19-2-osnova.pdf 15. 5. 2022
V čem Boží království není (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon r_1417-19-1-osnova.pdf 8. 5. 2022
Není-li zmrtvýchvstání ... (1K 15,12–19) Jaroslav Kernal PDF icon 1k15-12-19-osnova.pdf 17. 4. 2022
Kde je smrti tvé vítězství? (1K 15,55) Jaroslav Kernal PDF icon 1k15-55-osnova.pdf 15. 4. 2022
Hle, narodí se ti syn (1Pa 22,9-10) Jaroslav Kernal PDF icon 1pa22-9-10-osnova.pdf 19. 12. 2021

Stránky