Proslaveni mírností (Fp 4,5)

Blaze těm, kdo působí pokoj …

Podíváme se především na to, že mírnost pochází od Boha, a znamená to následovat Krista po jeho cestě a růst do jeho podoby. Dále se podíváme na to, že mírnost znamená vyhlížet Pána Ježíše Krista, očekávat ho, což také jinými slovy znamená čerpat od něj, být v něm a s ním. A nakonec se dostaneme k tomu, že mírnost znamená reprezentovat Krista, což je povolání každého křesťana.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: