Nový zákon

Pravý sobotní odpočinek (Žd 4,1–11) Tomáš Ondris 2024 Nový zákon, Židům, Tematická kázání, Nová smlouva
Modlitba ve jménu Ježíše (J 14,14) Jaroslav Kernal 2024 Nový zákon, Janovo evangelium, Tematická kázání, Modlitba
Vy se modlete takto … (Mt 6,9–13) Jaroslav Kernal 2024 Nový zákon, Matoušovo evangelium, Tematická kázání, Modlitba
Pane, nauč nás modlit se! (Lk 11,1) Jaroslav Kernal 2024 Nový zákon, Lukášovo evangelium, Tematická kázání, Modlitba
Duch svatý byl vylit (Sk 2,33) Jaroslav Kernal 2024 Nový zákon, Skutky apoštolů, Tematická kázání, Duch svatý
Duch svatý zmocňuje ke službě (Lk 24,49) Jaroslav Kernal 2024 Nový zákon, Lukášovo evangelium, Tematická kázání, Duch svatý
Duch svatý svědčí o Kristu (J 15,26) Jaroslav Kernal 2024 Nový zákon, Janovo evangelium, Tematická kázání, Duch svatý
Duch svatý je duch (J 16,13) Jaroslav Kernal 2024 Nový zákon, Janovo evangelium, Tematická kázání, Duch svatý
Duch svatý je Bůh (2K 3,17) Jaroslav Kernal 2024 Nový zákon, 2. Korintským, Tematická kázání, Duch svatý
Boží moc ve vzkříšení (Ef 1,19–20 & 2,6) Jaroslav Kernal 2024 Nový zákon, Efezským
Vždyť jsme údy jeho těla (Ef 5,29–30) Jaroslav Kernal 2024 Nový zákon, Efezským, Tematická kázání, Manželství
Posvěť je pravdou (J 17,17) Karel Jiroušek 2024 Nový zákon, Janovo evangelium, Tematická kázání, Pravda
Proslaveni mírností (Fp 4,5) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, Filipským
Evangelium pokoje (Ef 6,15) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, Efezským, Tematická kázání, Vánoce
Sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, Lukášovo evangelium, Tematická kázání, Vánoce
Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, Skutky apoštolů, Tematická kázání, Církev, Vedení církve
Církev následuje své starší (1Pt 5,2–3) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, 1. Petrův, Tematická kázání, Církev, Vedení církve
Církev se podřizuje svým starším (Žd 13,17) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, Židům, Tematická kázání, Církev, Vedení církve
Církev miluje své starší (1Te 5,12–13) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, 1. Tesalonickým, Tematická kázání, Církev, Vedení církve
Církev je tělo Kristovo (1K 12,13) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, 1. Korintským, Tematická kázání, Církev
Církev je chrám Boží (2K 6,16) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, 2. Korintským, Tematická kázání, Církev
Církev je Boží dům (1Pt 2,5) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, 1. Petrův, Tematická kázání, Církev
Víra skrze lásku konající (Ga 5,6) Karel Jiroušek 2023 Nový zákon, Galatským
Vítězné očekávání (Zj 1,18) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, Zjevení Janovo, Tematická kázání, Velikonoce
Katastrofa nevíry (Žd 3,7-19) Adam Vondruška 2023 Nový zákon, Židům

Stránky

Přihlásit se k odběru Texty kázání