Nový zákon

Důsledky přijetí Božího slova (1Te 2,14-16)

  • Jaroslav Kernal

Boží hněv se zjevuje z nebe…

Jaroslav Kernal, Praha 10. ledna 2016

Dobré dopoledne, milovaní svatí, pokoj vám a milost v Kristu Ježíši. Pokračujeme v našem výkladu prvního listu apoštola Pavla do Tesaloniky a před námi je dnes jeden z nejtěžších (co do významu) oddílů z celého listu. Máme dnes před sebou čtrnáctý až šestnáctý verš druhé kapitoly, ale přečtu to od třináctého verše, protože to, co následuje, je prostým důsledkem třináctého verše, resp. jeho závěru. 1Te 2,13-16.

Moc Božího slova (1Te 2,13)

  • Jaroslav Kernal

Slovo Boží pracuje ve věřících

Jaroslav Kernal, Praha 3. ledna 2016

Pokoj vám a milost, milovaní v Kristu. Dnes máme první shromáždění našeho sboru v novém roce a z Boží milosti a prozřetelnosti nás Pán Bůh vede přesně na takové místo v Písmu, které bych chtěl jako kazatel křesťanům připomínat na začátku každého roku. Pokračujeme ve výkladu prvního listu apoštola Pavla do Tesaloniky a před námi je dnes jediný verš, který se týká základu, na němž tesaloničtí křesťané stavěli: Božího slova!

Láskyplná služba (1Te 2,7-12)

Znaky skutečné křesťanské služby II.

V našem textu vidíme tři charakteristiky křesťanské služby: láskyplnou službu (v. 7-8), zodpovědnou službu (v. 9-10) a pravdivou službu (v. 11-12). Pavel popisuje službu pastýře duší a dává nám vzor, jak má vypadat naše vlastní služba druhým lidem – jak křesťanům, tak nevěřícím.

Text kázání

Láskyplná služba (1Te 2,7-12)

  • Jaroslav Kernal

Znaky skutečné křesťanské služby II.

Jaroslav Kernal, Praha 27. prosince 2015

Pokoj vám a milost, milovaní v Kristu. Pán Bůh nás znovu dnešního dne dovedl na toto místo, abychom slyšeli Jeho slovo. Kdykoliv otevíráme Písmo, slyšíme Jeho hlas. A to je důvod, proč musíme přistupovat k Božímu slovu s pokorou a s bázní, v úctě a se srdcem, které bude ochotné jednat podle Pánova slova.

Církev hodná následování (1Te 1,5-10)

Znaky zdravé církve

"Skutek víry, práce lásky a vytrvalost naděje nám přestavují obrázek nádherné zdravé církve, která uprostřed pronásledování vydává svědectví o Kristu. Zdravá církev s radostí přijímá Boží slovo, následně toto slovo šíří, tedy evangelizuje, vyhlašuje Boží slovo všem lidem, slouží Bohu a očekává příchod Pána Ježíše Krista.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Nový zákon