Nový zákon

Kam se podělo vaše nadšení? (Ga 4,12-20)

  • Jaroslav Kernal

… abyste byli dotvořeni do podoby Kristovy

Jaroslav Kernal, Praha 21. října 2018

Pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé a hosté. I dnes budeme pokračovat v našem studiu listu Galatským. Jsme ve čtvrté kapitole a před sebou máme asi nejvíce osobní pasáž z celého listu, která se týká vztahu Pavla a křesťanů v Galacii. Budeme číst Ga 4,12-20.

Synové a dědicové (Ga 4,1-11)

  • Jaroslav Kernal

Nevracejte se k ubohým a bezmocným mocnostem!

Jaroslav Kernal, Praha 14. října 2018

Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milovaní svatí v Kristu Ježíši, milí přátelé a hosté, blízcí i vzdálení. Sešli jsme se, abychom společně uctívali našeho Pána a součástí tohoto uctívání je také výklad, slyšení a aplikace Božího slova. Budeme pokračovat v našem studiu listu Galatským. Před sebou máme další oddíl (Ga 3,21-4,11).

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Nový zákon