Nový zákon

Kristus motivuje svou církev (Sk 20,28 III.)

Kristus vládne ve své církvi (Skutky 20,28 II.)

Kristus buduje svou církev (Skutky 20,28 I.)

Růst v lásce, milosti a naději (Ju 1-2)

Zákon Kristův (Ga 6,1-5) | Jaroslav Kernal

Duchem proměňovaný život (Ga 5,22-26) | Jaroslav Kernal

Mistrovský plán budování církve (Ef 4,11-16) | Aleš Novotný

Mocné působení Ducha (Ef 3,17-18) | Aleš Novotný

Žít podle Božích přikázání (2J 4-6) | Pavel Borovanský

Zbožnost křesťana a církve (1Tm 1-6) | Jaroslav Kernal

Bojuj dobrý boj víry! (1Tm 6,11-21) | Jaroslav Kernal

Zbožnost není na prodej! (1Tm 6,2b-10) | Jaroslav Kernal

Boží svrchovanost ve spasení I. (Iz 48,8-12; Ř 5,8-11) | Pavel Steiger

Zbožnost otroků (1Tm 6,1-2) | Jaroslav Kernal

Ustanovení starších v církvi (1Tm 5,22-25) | Jaroslav Kernal

Ochrana starších v církvi (1Tm 5,19-21) | Jaroslav Kernal

Podpora starších církví (1Tm 5,17-18) | Jaroslav Kernal

Církev - Boží rodina (1Tm 5,1-8) | Jaroslav Kernal

Jak si počínat v Božím domě (1Tm 4,11-16) | Jaroslav Kernal

Pravda a láska (2J 4) | Pavel Borovanský

Duch výslovně praví... (1Tm 4,1-5) | Jaroslav Kernal

Boží dům (1Tm 3,15) | Jaroslav Kernal

Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31) | Jaroslav Kernal

Pravda (2J 2-3) | Pavel Borovanský

Sloup a opora pravdy (1Tm 3,8-15) | Jaroslav Kernal

Schopný pastýř (1Tm 3,1-7) | Jaroslav Kernal

Hřích Sebedůvěry

Vyvolení svatebčané (Mt 22,1-14) | Pavel Steiger