Starý zákon

Bůh drtí (Da 8,1-27) Jaroslav Kernal 2019 Starý zákon, Daniel
Bůh vítězí II. (Da 7,23-28) Jaroslav Kernal 2019 Starý zákon, Daniel
Bůh vítězí I. (Da 7,15-22) Jaroslav Kernal 2019 Starý zákon, Daniel
Bůh kraluje (Da 7,9-14) Jaroslav Kernal 2019 Starý zákon, Daniel
Bůh vládne (Da 7,1-18) Jaroslav Kernal 2019 Starý zákon, Daniel
Bůh zachovává (Da 6,2-29) Jaroslav Kernal 2019 Starý zákon, Daniel
Bůh odsuzuje (Da 5,1-30) Jaroslav Kernal 2019 Starý zákon, Daniel
Hle, můj služebník (Iz 52,13-53,12) Jaroslav Kernal 2019 Starý zákon, Izajáš, Tematická kázání, Evangelium, Velikonoce
Bůh zachraňuje (Da 3,31-4,34) Jaroslav Kernal 2019 Starý zákon, Daniel
Bůh vytrhuje (Da 3,1-30) Jaroslav Kernal 2019 Starý zákon, Daniel
Bůh předpovídá (Da 2,25-49) Jaroslav Kernal 2019 Starý zákon, Daniel
Bůh odpovídá (Da 2,1-24) Jaroslav Kernal 2019 Starý zákon, Daniel
Věrnost Boží i lidská (Da 1,1-21) Jaroslav Kernal 2019 Starý zákon, Daniel
Nádhera Boží svrchovanosti (Da 1,1-2) Jaroslav Kernal 2019 Starý zákon, Daniel
Věčný Bůh a pomíjivý člověk (Ž 90,1-17) Jaroslav Kernal 2018 Starý zákon, Žalmy
Zaslíbení vládce (Gn 49,10) Jaroslav Kernal 2018 Starý zákon, Genesis, Tematická kázání, Vánoce
Hospodin je podíl mě určený (Ž 16,1-11) Daniel Adamovský 2018 Starý zákon, Žalmy
O kříži před křížem (Ž 22,1-32) Jaroslav Kernal 2018 Starý zákon, Žalmy, Tematická kázání, Evangelium, Velikonoce
Bankety sokyň (Př 9,1-18) Jaroslav Kernal 2018 Starý zákon, Přísloví
Autobiografie moudrosti (Př 8,1-36) Jaroslav Kernal 2018 Starý zákon, Přísloví
Jako vůl vedený na porážku (Př 7,1-27) Jaroslav Kernal 2017 Starý zákon, Přísloví
Miluj bližního svého - negativ (Př 6,1-35) Jaroslav Kernal 2017 Starý zákon, Přísloví
Raduj se z ženy svého mládí (Př 5,1-23) Jaroslav Kernal 2017 Starý zákon, Přísloví, Tematická kázání, Manželství
Především střez a chraň své srdce (Př 4,1-27) Jaroslav Kernal 2017 Starý zákon, Přísloví
Svěžest pro tvé kosti (Př 3,1-35) Jaroslav Kernal 2017 Starý zákon, Přísloví

Stránky