Starý zákon

Hospodin je podíl mě určený (Ž 16,1-11) Daniel Adamovský 2018 Starý zákon, Žalmy
O kříži před křížem (Ž 22,1-32) Jaroslav Kernal 2018 Starý zákon, Žalmy, Tematická kázání, Evangelium, Velikonoce
Bankety sokyň (Př 9,1-18) Jaroslav Kernal 2018 Starý zákon, Přísloví
Autobiografie moudrosti (Př 8,1-36) Jaroslav Kernal 2018 Starý zákon, Přísloví
Jako vůl vedený na porážku (Př 7,1-27) Jaroslav Kernal 2017 Starý zákon, Přísloví
Miluj bližního svého - negativ (Př 6,1-35) Jaroslav Kernal 2017 Starý zákon, Přísloví
Raduj se z ženy svého mládí (Př 5,1-23) Jaroslav Kernal 2017 Starý zákon, Přísloví, Tematická kázání, Manželství
Především střez a chraň své srdce (Př 4,1-27) Jaroslav Kernal 2017 Starý zákon, Přísloví
Svěžest pro tvé kosti (Př 3,1-35) Jaroslav Kernal 2017 Starý zákon, Přísloví
Užitek moudrosti (Př 2,1-22) Jaroslav Kernal 2017 Starý zákon
Neodmítej moudrost! (Př 1,1-33) Jaroslav Kernal 2017 Starý zákon, Přísloví
Boží svrchovanost ve spasení I. (Iz 48,8-12; Ř 5,8-11) Pavel Steiger 2017 Nový zákon, Římanům, Starý zákon, Izajáš, Tematická kázání, Spasení
Bůh je naše útočiště (Ž 46,1-12) Jaroslav Kernal 2017 Starý zákon, Žalmy
Abrahamovo potomstvo Pavel Steiger 2017 Starý zákon, Genesis, Tematická kázání, Královské kněžstvo
Můj Bůh je má spása (Ž 139) Jan Suchý 2017 Starý zákon, Žalmy
Hospodinův hlas (Ž 29,1-11) Jaroslav Kernal 2017 Starý zákon, Žalmy
Chvála Boží svrchovanosti (Ab 3,1-19) Jaroslav Kernal 2016 Starý zákon, Abakuk
Běda! (Ab 2,6-20) Jaroslav Kernal 2016 Starý zákon, Abakuk
Spravedlivý z víry bude živ (Ab 2,1-5) Jaroslav Kernal 2016 Starý zákon, Abakuk
Lék ničivější než nemoc (Ab 1,12-2,1) Jaroslav Kernal 2016 Starý zákon, Abakuk
Boží ruka v událostech kolem nás (Ab 1,1-11) Jaroslav Kernal 2016 Starý zákon, Abakuk
Věčný Bůh (Gn 1,1) Jaroslav Kernal 2016 Starý zákon, Genesis, Tematická kázání, Bůh
Majestátný Bůh (Ž 8) Daniel Adamovský 2016 Starý zákon, Žalmy
Věčný kněz podle melchisedechova řádu Pavel Steiger 2016 Nový zákon, Starý zákon, Tematická kázání
Pastýř Izraele (Mi 5,1.3) Jaroslav Kernal 2015 Starý zákon, Micheáš, Tematická kázání, Vánoce