Přísloví

Neodmítej moudrost (Př 1,1-33) | Jaroslav Kernal