Přísloví

Užitek moudrosti (Př 2,1-22)

Neodmítej moudrost (Př 1,1-33) | Jaroslav Kernal