Nový zákon

Cílem našeho vyučování je láska (1Tm 1,3-5)

Víra skrze lásku konající

Máme před sebou jednoduchý text, který nám ukazuje jeden z důvodů, proč Pavel prosil Timotea, aby zůstal v Efezu – popisuje nám jednu z velkých oblastí práce starších v církvi – zabránit vyučování jiného učení. V našem textu je také popis tohoto jiného učení, včetně jeho důsledků pro místní sbor a do kontrastu s ním je postavené učení zdravé, učení evangelia.

Text kázání

Vlastnímu synu ve víře (1Tm 1,1-2)

  • Jaroslav Kernal

Dopis církvi skrze Timotea

Jaroslav Kernal, Praha 25. září 2016

Pokoj vám a milost, milí svatí. Otevíráme dnes novou knihu Bible, kterou budeme společně studovat v nedělních shromážděních i při středečním studiu Bible. Před námi je první list Pavla Timoteovi. Je to dopis, který je velmi praktický a postihuje snad všechny oblasti života církve. Je to jeden z důvodů, proč jsem tento list vybral – abychom se z Božího slova učili, co to znamená být Kristovou církví, abychom rozuměli tomu, jak funguje Kristova a proč některé věci děláme a jiné neděláme.

Na cestě jsou banditi (Fp 1,15-18a)

  • Jan Prorok

Dobré ráno, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Dnes budeme pokračovat ve výkladu listu Filipským. Jestli si vzpomenete, minule jsme mluvili o nezadržitelném postupu evangelia, o tom, že evangelium Kristova panství dobývá svět bez ohledu na a skrze slabosti a utrpení Božích vyvolených. Kristus si podmaňuje svět, přivádí mrtvé hříšníky k životu a nic tomu nemůže zabránit.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Nový zákon