Poznávat Boha (J 17,3)

Křesťanská zralost VII.

Pán Ježíš daroval všem, které mu Otec dal, věčný život (J 17,2). V tomto verši se podíváme na to, co to je věčný život, jaký je způsob věčného života a jaké jsou prostředky věčného života.

Text kázání

Opravdová láska jako důkaz Boží přítomnosti

Karel Trnka

  • Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého Syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás  dosáhla svého cíle.
Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku