Abrahamův přístrach (Gn 15,7–21)

Bůh vzbuzuje bázeň

Dnes chceme být svědky toho, co se odehrálo v 15. kapitole, chceme slyšet křik těch ptáků, které Abraham odháněl, chceme vnímat temnotu, která obklopila Abrahama a ucítit závan žáru a dýmu z oné ohnivé pece, která prošla mezi rozpůlenými těly zvířat. Chceme být ujištěni Božím slovem a Bohem samotným stejně jako to zakusil Abraham.

Text kázání | Video

Abrahamův kněz (Gn 14,17–24)

Melchisedech

Dneska se zaměříme na postavu Melchisedecha, který se v našem příběhu objevuje zdánlivě znenadání a překvapuje nás především tím, že je knězem nejvyššího Boha. Žehná Abrahamovi a má s ním společenství. V Novém zákoně je na této jediné a velmi okrajové postavě postaveno zásadní učení o kněžství Pána Ježíše Krista.

Text kázání | Video

Ježíš, z milosti Boží, člověk (Žd 2,5–9)

Ježíš je plně Bůh a plně člověk

Na začátku druhé kapitoly ovšem autor zcela změnil svůj tón a rozhodl se napomenout a vyvést z míry ty posluchače, kteří jsou si příliš jistí sami sebou a kteří naopak potřebují chladnou koupel pro svou spokojenost a netečnost. Kteří už byli možná tak trochu rozhodnutí se celého toho křesťanství vzdát a jít si vlastní cestou. Byli tam zástupci obou těchto skupin.

Text kázání | Video

Společenství církve s Otcem a Synem (1J 1,1-4)

… aby n/vaše radost byla úplná!

Dnes se podíváme na první 4. verše Janova listu. V prvním verši se seznámíme s původem Janova poselství, které stojí na starozákonním zjevení i osobním svědectví. Dále se podíváme, ve 2. verši, na obsah Janova poselství: Slovo věčného života! A nakonec se seznámíme, ve 3.–4. verši, s důsledkem přijetí tohoto Slova. Povíme si něco o společenství církve s Otcem a Synem a radosti, která z toho všeho vyplývá!

Text kázání | Video

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku