Nade všechno vyvýšený Bůh (Gn 1,1-5)

Žijte jako děti světla!

Z dnešního textu si ukážeme jenom tři věci, které nám o Bohu říká prvních pět veršů – uvidíme, jak od samotného počátku Bůh tvoří, dále uvidíme, jak Bůh zjevuje – a podíváme se více na to, co všechno o sobě Bůh zjevuje – a nakonec si všimneme, jak Bůh odděluje.

Text kázání | Video

Na počátku (Gn 1,1)

Kristova sláva v knize Genesis

První bod kázání se zabývá tím, jak máme přistupovat ke knize Genesis. Ve druhém bodě se dotkneme obsahu knihy a ukážeme si směr, kterým nás tato kniha vede a ve třetí části budeme mluvit o důležitosti této knihy a jejím významu pro nás.

Text kázání | Video

Kristova oběť lásky

Adam Vondruška

Křesťan je někdo, kdo může říct: „Ježíš Kristus zemřel za mě.“ Je to jeden z hlavních rysů opravdového křesťanství. Být schopen toto říct s jistotou a rozhodným povzbuzením: „Když Ježíš na kříži umíral, měl na mysli mě a za mě zemřel. Zaplatil tam za moji nepravost. Vzal na sebe trest za moji vinu. On zemřel kvůli mně.“ To je křesťanství ve své nejsyrovější podobě.

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku