Duch svatý je osoba (Ef 4,30)

Osobní služba jiného Utěšitele

Abychom porozuměli tomu, že Duch svatý je osoba, musíme se nejprve zastavit u toho, že Boha v Písmo poznáváme jako toho, kdo je jeden ve třech osobách. Potom si ukážeme na to, jak Boží slovo mluví o tom, že Duch svatý je osoba a nakonec půjdeme k nějakým praktickým aplikacím, které z toho vyplývají pro naše životy.

Text kázání | Video

Boží moc ve vzkříšení (Ef 1,19–20 & 2,6)

Kristus je Boží moc

Dneska budeme mluvit o Boží moci, kterou byl Pán vzkříšen z mrtvých. Díky působení této moci totiž věříme v Krista. Tato Boží moc se v plnosti projevila právě ve vzkříšení Pána Ježíše Krista z mrtvých. Ale tato Boží moc působí také v nás, protože i my jsme duchovně vzkříšeni a posazeni spolu s Pánem na nebeských místech.

Text kázání | Video

Historicita prvních kapitol knihy Genesis

Jaroslav Kernal

Historicita prvních kapitol knihy Genesis je neustále zpochybňována a zdá se, že mezi křesťany je stále méně těch, kdo jsou ochotni přijímat první kapitoly knihy Genesis jako popis skutečných událostí. Nechci rozebírat jednotlivé důvody těchto popíračů. Některé z nich jdou daleko za hranice křesťanské ortodoxie, jako například označení Stvořitele za dobrého hodináře, který nemá důvod zasahovat do evolucí poháněného stroje stvoření. Takový názor je čistý deismus, tedy víra v neosobního boha, který nezasahuje do stvoření.

Boží jedinečná kniha (Gn 1-50)

Proč je kniha Genesis tak důležitá?

Musíme alespoň krátce zmínit o přístupu ke knize Genesis. Dále se podíváme na příběh, tedy na počátky. Nemůžeme minout doktríny, tedy učení, jimiž Genesis oplývá a které se rozvíjejí dál v celém Písmu. Ruku v ruce s tím jde poznání Boha, především Boha Stvořitele, a nakonec se zastavíme u toho, jak kniha Genesis svědčí o Pánu Ježíši Kristu.

Text kázání | Video

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku