Efezským

Vždyť jsme údy jeho těla (Ef 5,29–30) | Jaroslav Kernal

Evangelium pokoje (Ef 6,15) | Jaroslav Kernal

Mistrovský plán budování církve (Ef 4,11-16) | Aleš Novotný

Mocné působení Ducha (Ef 3,17-18) | Aleš Novotný

Posíleni Duchem svatým (Ef 3,16) | Aleš Novotný