Zdroje

Neznámému Bohu (Sk 17,17–23) Audio icon 44sk17-17-23.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Neznámému Bohu (Sk 17,17–23) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Duchovní diagnóza (Sk 17,16–17) Audio icon 44sk17-16-17.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Duchovní diagnóza (Sk 17,16–17) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Zvěstování evangelia (Sk 17,1-34) Audio icon 44sk17-01-34.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Zvěstování evangelia (Sk 17,1–34) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Evangelium vysvobozuje (Sk 16,11-40) Audio icon 44sk16-11-40.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Evangelium vysvobozuje (Sk 16,11-40) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Nelehké hledání Boží vůle (Sk 15,35-16,10) Audio icon 44sk15-35-16-10.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Nelehké hledání Boží vůle (Sk 15,35-16,10) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Uzří ho ti, kdo ho probodli (Zj 1,7) Audio icon 66zj01-07.mp3 Nový zákon, Zjevení Janovo, Tematická kázání, Ježíš Kristus, Velikonoce Jaroslav Kernal
Uzří ho ti, kdo ho probodli (Zj 1,7) Nový zákon, Zjevení Janovo, Tematická kázání, Ježíš Kristus, Velikonoce Jaroslav Kernal
Uvidí, koho probodli … (Za 12,10) Audio icon 38za12-10.mp3 Starý zákon, Zacharjáš, Tematická kázání, Ježíš Kristus, Velikonoce Jaroslav Kernal
Uvidí, koho probodli … (Za 12,10) Starý zákon, Zacharjáš, Tematická kázání, Ježíš Kristus, Velikonoce Jaroslav Kernal
Maso obětované modlám (Sk 15,19-34) Audio icon 44sk15-19-34.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Maso obětované modlám (Sk 15,19-34) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Znovu postavím Davidův zbořený dům (Sk 15,7-19) Audio icon 44sk15-07-19.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Znovu postavím Davidův zbořený dům (Sk 15,7-19) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvé jméno po vší zemi (Ž 8,1-10) Audio icon 19z008-1-10.mp3 Starý zákon, Žalmy Karel Trnka
Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvé jméno po vší zemi (Ž 8,1-10) Starý zákon, Žalmy Karel Trnka
Spaseni milostí Pána Ježíše (Sk 15,1-11) Audio icon 44sk15-01-11.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Spaseni milostí Pána Ježíše (Sk 15,1-11) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Zázraky, nástrahy a radosti evangelia (Sk 14,1-28) Audio icon 44sk14-01-28.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Zázraky, nástrahy a radosti evangelia (Sk 14,1-28) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Moc evangelia (Sk 13,6-52) Audio icon 44sk13-06-52.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Moc evangelia (Sk 13,6-52) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
První misionáři (Sk 13,1-5) Audio icon 44sk13-01-05.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
První misionáři (Sk 13,1-5) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Jakub, Petr a Herodes (Sk 12,1-25) Audio icon 44sk12-01-25.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Jakub, Petr a Herodes (Sk 12,1-25) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal

Stránky