Zdroje

Štěpán – první mučedník pro Krista (Sk 7,1-60) Audio icon 44sk07-01-60.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Štěpán – první mučedník pro Krista (Sk 7,1-60) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Bohu je třeba se líbit (Sk 6,1-15) Audio icon 44sk06-01-15.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Bohu je třeba se líbit (Sk 6,1-15) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Boha je třeba poslouchat (Sk 5,12-42) Audio icon 44sk05-12-42.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Boha je třeba poslouchat (Sk 5,12-42) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Naslouchej mým slovům, Hospodine (Ž 5,1-13) Audio icon 19z005-1-13.mp3 Starý zákon, Žalmy Karel Trnka
Naslouchej mým slovům, Hospodine (Ž 5,1-13) Starý zákon, Žalmy Karel Trnka
Ananiáš a Safira (Sk 4,36-5,11) Audio icon 44sk04-36-05-11.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Ananiáš a Safira (Sk 4,36-5,11) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Moc modlitby (Sk 4,23-37) Audio icon 44sk04-23-37.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Moc modlitby (Sk 4,23-37) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Koho máme poslouchat? (Sk 4,1-22) Audio icon 44sk04-01-22.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Koho máme poslouchat? (Sk 4,1-22) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Hospodin slyší, když k němu volám (Ž 4,1-9) Audio icon 19z004-1-9.mp3 Starý zákon, Žalmy Karel Trnka
Hospodin slyší, když k němu volám (Ž 4,1-9) Starý zákon, Žalmy Karel Trnka
Nestaví-li dům Hospodin … (Ž 127,1-2) Audio icon 19z127-1-2.mp3 Starý zákon, Žalmy Jaroslav Kernal
Nestaví-li dům Hospodin … (Ž 127,1-2) Starý zákon, Žalmy Jaroslav Kernal
Uzdravení u Krásné brány (Sk 3,1-26) Audio icon 44sk03-1-26.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Uzdravení u Krásné brány (Sk 3,1-26) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47) Audio icon 44sk02-37-47-jka.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Naplnění starozákonních zaslíbení (Sk 2,14-36) Audio icon 44sk02-14-36.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Naplnění starozákonních zaslíbení (Sk 2,14-36) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Napomínání Jakubovo (Jk 1,1) Audio icon 59jk1-01-pr.mp3 Nový zákon, Jakubův Pavel Růžička
Napomínání Jakubovo (Jk 1,1) Nový zákon Pavel Růžička
Můj hlas zní k Hospodinu (Ž 3,1-9) Audio icon 19z003-1-9.mp3 Starý zákon, Žalmy Karel Trnka
Můj hlas zní k Hospodinu (Ž 3,1-9) Starý zákon, Žalmy Karel Trnka
Vylití Ducha v den letnic (Sk 2,1-13) Audio icon 44sk02-01-13.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Vylití Ducha v den letnic (Sk 2,1-13) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal

Stránky