Tematická kázání

Pravý sobotní odpočinek | Tomáš Ondris | List Židům 4

Odpuštění (Mt 18, 21–35) | Karel Jiroušek (30. 6. 2024)

Vlastnosti králů - úvod: Co je to víra? | Ondřej Grabmyler (16. 6. 2024)

Modlitba ve jménu Ježíše (J 14,14) | Jaroslav Kernal (9. 6. 2024)

Vy se modlete takto ... (Mt 6,9–13) | Jaroslav Kernal (2. 6. 2024)

Pane, nauč nás modlit se (Lk 11,1) | Jaroslav Kernal (26. 5. 2024)

Duch svatý byl vylit (Sk 2,33) | Jaroslav Kernal (19. 5. 2024)

Duch svatý byl zaslíben (Iz 32,15) | Jaroslav Kernal (12. května 2024)

Duch svatý zmocňuje ke službě (Lk 24,49) | Jaroslav Kernal (5. května 2024)

Duch svatý svědčí o Kristu (J 15,26) | Jaroslav Kernal (28. března 2024)

Duch svatý je duch (J 16,13) | Jaroslav Kernal (21. 4. 2024)

Duch svatý je Bůh (2K 3,17)

Duch svatý je osoba (Ef 4,30) | Jaroslav Kernal

Boží moc ve vzkříšení (Ef 1,19–20 & 2,6) | Jaroslav Kernal

Byl Kristův kříž opravdu nutný? | Richard Roušal

Vždyť jsme údy jeho těla (Ef 5,29–30) | Jaroslav Kernal

Posvěť je pravdou (J 17,17) | Karel Jiroušek

Evangelium pokoje (Ef 6,15) | Jaroslav Kernal

Sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14) | Jaroslav Kernal

Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23) | Jaroslav Kernal

Církev následuje své starší (1Pt 5,2-3) | Jaroslav Kernal

Církev se podřizuje svým starším (Žd 13,17) | Jaroslav Kernal

Církev miluje své starší (1Te 5,12–13) | Jaroslav Kernal

Církev je tělo Kristovo (1K 12,13) | Jaroslav Kernal

Církev je chrám Boží (2K 6,16) | Jaroslav Kernal

Církev je Boží dům (1Pt 2,5) | Jaroslav Kernal

Církev je Pánovo stádo (J 10,14–16) | Jaroslav Kernal

Vítězné očekávání (Zj 1,18) | Jaroslav Kernal

Ponížené vítězství (Za 13,7–9) | Jaroslav Kernal

Ježíš Kristus je Pán (Fp 2,11) | Jaroslav Kernal

Stránky