Tematická kázání

Kristus motivuje svou církev (Sk 20,28 III.)

Kristus vládne ve své církvi (Skutky 20,28 II.)

Kristus buduje svou církev (Skutky 20,28 I.)

Služebníci nové smlouvy II. | Geoff Volker

Služebníci nové smlouvy I. | Geoff Volker

Boží účinné vykoupení, omezené v rozsahu Kristem II. | Pavel Steiger

Požehnání nové smlouvy | Geoff Volker

Boží plán s Izraelem - pokračování | Geoff Volker

Boží plán s Izraelem | Geoff Volker

Požehnání nové smlouvy - úvod | Geoff Volker

Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018

Raduj se z ženy svého mládí! (Př 5,1-23)

Boží svrchovanost ve spasení II.

Boží svrchovanost ve spasení I. (Iz 48,8-12; Ř 5,8-11) | Pavel Steiger

Ustanovení starších v církvi (1Tm 5,22-25) | Jaroslav Kernal

„Spasení & víra“ podle reformace | Pavel Steiger

Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31) | Jaroslav Kernal