Tematická kázání

Vítězné očekávání (Zj 1,18) Jaroslav Kernal 2023
Ponížené vítězství (Za 13,7–9) Jaroslav Kernal 2023
Pán (Fp 2,11) Jaroslav Kernal 2023
Ježíš Kristus, Syn Boží (2Pt 1,17) Jaroslav Kernal 2023
Ježíš Kristus, Syn člověka (Da 7,13) Jaroslav Kernal 2023
Ježíš Kristus, věčný král (2S 7,12–16) Jaroslav Kernal 2023
Ježíš Kristus, náš velekněz (Ž 110,4) Jaroslav Kernal 2023
Ježíš Kristus, zaslíbený prorok (Dt 18,15–22) Jaroslav Kernal 2023
Požehnání Simeona a svědectví Anny (Lk 2,33–38) Jaroslav Kernal 2023
Chvála Simeona (Lk 2,28–32) Jaroslav Kernal 2022
Očekávání Simeona (Lk 2,25–28) Jaroslav Kernal 2022
Služba pokoje a budování (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal 2022
Služba, která se líbí Bohu (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal 2022
Služba Kristu v Duchu svatém (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal 2022
V čem Boží království je (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal 2022
V čem Boží království není (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal 2022
Není-li zmrtvýchvstání ... (1K 15,12–19) Jaroslav Kernal 2022
Kde je smrti tvé vítězství? (1K 15,55) Jaroslav Kernal 2022
Hle, narodí se ti syn (1Pa 22,9-10) Jaroslav Kernal 2021
Uzří ho ti, kdo ho probodli (Zj 1,7) Jaroslav Kernal 2021
Uvidí, koho probodli … (Za 12,10) Jaroslav Kernal 2021
Zaslíbení zachránce (Gn 3,15) Jaroslav Kernal 2020
Připomenutí evangelia (1K 15,1-11) Jaroslav Kernal 2020
Milovat svou ženu jako své tělo (Ef 5,28) Jaroslav Kernal 2020
Vděčnost svatých (Ko 3,12-17) Jaroslav Kernal 2020
Láska svatých (J 17,24-26) Jaroslav Kernal 2020
Jednota svatých (J 17,20-23) Jaroslav Kernal 2020
Posvěcení svatých (J 17,17-19) Jaroslav Kernal 2020
Radost svatých (J 17,13-16) Jaroslav Kernal 2020
Zachování svatých (J 17,9-12) Jaroslav Kernal 2020
Proutek z pařezu Jišajova (Iz 11-12) Jaroslav Kernal 2019
Vytrvalost svatých (J 17,6-8) Jaroslav Kernal 2019
Kristova sláva (J 17,4-5) Jaroslav Kernal 2019
Poznávat Boha (J 17,3) Jaroslav Kernal 2019
Zakotveni v Kristu (J 17,2) Jaroslav Kernal 2019

Stránky