Nový zákon

Máme se z čeho radovat (Fp 1,3–8)

  • Jan Prorok

Dobré ráno, milost vám a pokoj. Jak jistě víte, dnes budeme pokračovat ve výkladu listu Filipským. Jestli si vzpomínáte, v předchozích kázáních jsme se dívali na založení filipského sboru, na to, jak Bůh otevíral lidská srdce, jak z těch nejroztodivnějších hříšníků udělal rodinu, jak z nich udělal svaté na společné cestě za věčným domovem. Pojďme tedy teď otevřít Boží Slovo a podívat se, co apoštol Pavel psal Božím svatým, našim sourozencům a předchůdcům, v Kristu Ježíši ve Filipech…

Žijte jako děti světla (1Te 5,1-11)

Povzbuzujte se ke svatosti, protože Pán přijde nečekaně.

Není důležité, kdy Pán přijde, ale je naprosto zásadní, co z toho pro nás vyplývá. Protože Pán přijde, máme žít určitým způsobem života. Pán přijde nečekaně, a proto máme žít svatě, jako děti světla. Pán přijde náhle, a proto máme být připraveni. A především, Pán přijde pro svůj lid, a proto se nemusíme obávat.

Text kázání

Boží vůle (2Pt 3,9)

Pán nechce, aby někdo zahynul...

Účel dnešního kázání je zamyšlení se nad Boží vůlí; a výklad jednoho z nejkontroverznějších veršů Písma: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. (2Pt 3,9)

Text kázání

Boží vůle (2Pt 3,9)

  • Pavel Steiger

Bože, Duchu svatý, prosíme, otevři naše srdce, mysl, celého našeho, nového, vnitřního člověka. Dej, ať chceme a toužíme porozumět Tvému slovu. Prosíme, jestliže je mezi námi někdo, kdo Tě nezná, aby jej dnešní slova zaujmula. Použij nás k tvorbě své církve. Učiň, abychom byli připraveni Ti sloužit, jsme přece Tvé vlastnictví, Tvoji otroci, tvoje adoptované děti, Tvoji dědicové. Amen

Svatí na cestě (Fp 1,1-2)

Oddělení, milovaní, na cestě domů

Dnešní text pár slovy odkrývá nádherný a nepohnutelný plán vykoupení, spasení, posvěcení a oslavení Božího lidu. Bůh nám skrze apoštola ukazuje, kým díky Kristově oběti jsme, protože jen z pevných kořenů evangelia může růst zdravé ovoce svatosti, lásky, vděčnosti a radosti.

Text kázání

Vaše povzbuzení (1Te 4,13-18)

Povzbuzujte se navzájem blízkostí druhého příchodu Krista.

Důvodem naší touhy po životě ve svatosti je očekávání blízkého příchodu Ježíše Krista, což nás musí vést k tomu, abychom se navzájem povzbuzovali blízkostí druhého příchodu Krista. Jak? Tím, že budeme vědět o naději vzkříšení, takže se budeme těšit na Kristův druhý příchod a to nás povede k tomu, abychom se navzájem povzbuzovali.

Text kázání

Vaše ambice (1Te 4,9-12)

… abyste žili důstojně vůči okolnímu světu.

Dneska se tedy podíváme na to, jak jsou křesťané vyučeni Bohem v lásce a mají v této lásce dále růst a dále na to, co má být ambicí křesťanů – tedy získávat obživu vlastníma rukama, jak se to bude projevovat v praxi a proč nám Bůh ve svém slově ukládá právě toto.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Nový zákon