Nový zákon

Neznámému Bohu (Sk 17,17–23) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Duchovní diagnóza (Sk 17,16–17) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Zvěstování evangelia (Sk 17,1–34) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Evangelium vysvobozuje (Sk 16,11-40) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Nelehké hledání Boží vůle (Sk 15,35-16,10) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Uzří ho ti, kdo ho probodli (Zj 1,7) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Zjevení Janovo, Tematická kázání, Ježíš Kristus, Velikonoce
Maso obětované modlám (Sk 15,19-34) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Znovu postavím Davidův zbořený dům (Sk 15,7-19) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Spaseni milostí Pána Ježíše (Sk 15,1-11) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Zázraky, nástrahy a radosti evangelia (Sk 14,1-28) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Moc evangelia (Sk 13,6-52) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
První misionáři (Sk 13,1-5) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Jakub, Petr a Herodes (Sk 12,1-25) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
První církev z pohanů (Sk 11,19-30) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Mezi pohany (Sk 10,1-11,18) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Duch svatý posiluje církev (Sk 9,31-43) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Zázračná proměna (Sk 9,1-31) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Ukážu vám vzácnější cestu (1K 13,1-13) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, 1. Korintským
Vytrvejte ve zkouškách díky moudrosti od Pána! (Jk 1,2-8) Pavel Růžička 2020 Nový zákon, Jakubův
Evangelium opouští Jeruzalém (Sk 8,1-40) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
Štěpán – první mučedník pro Krista (Sk 7,1-60) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
Bohu je třeba se líbit (Sk 6,1-15) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
Boha je třeba poslouchat (Sk 5,12-42) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
Ananiáš a Safira (Sk 4,36-5,11) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
Moc modlitby (Sk 4,23-37) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů

Stránky

Přihlásit se k odběru Texty kázání