Nový zákon

Poznání, láska a svatost (Fp 1,9-11)

Biblická láska vede ke svatosti ke slávě a chvále Boží.

Dnešní text svědčí o tom, že skutečnou, biblickou, Duchem poháněnou lásku nelze oddělit od Bohem daného poznání. Poznání a lásku zároveň nelze oddělit od Písmem směřované a Duchem uschopněné svatosti... a jejich společným ovocem je proměněný, ryzí, čistý a spravedlivý život křesťanů Bohu k slávě.

Text kázání

Nádhera Kristovy církve II. (1Te 5,16-22)

Proměňující moc Kristova evangelia v křesťanech

Z dnešního textu si ukážeme tři veliké věci, které Bůh působí v každém jednotlivém křesťanovi – je to potěšení, pochopení a posvěcení. Moc Kristova evangelia vede k radosti, rozlišování a růstu ve svatosti. Vyhlížení Kristova druhého příchodu působí vděčnost a vytrvalost modliteb, vážnost zbožnosti a vytříbenost duchovního rozlišování, a vede k posvěcení a zachování celého člověka až do dne příchodu Ježíše Krista.

Text kázání

Nádhera Kristovy církve (1Te 5,12-15)

Kristovo dílo v místním společenství svatých

V tomto oddíle Písma vidíme, jak funguje zdravá Kristova církev, která očekává blízký příchod svého Pána: Pán pracuje v místním sboru skrze muže, které k této práci svým Duchem povolal a ustanovil na straně jedné a skrze celé společenství svatých na straně druhé. Pán Ježíš šíří svou církev, rozmnožuje jí skrze svatý život všech křesťanů v místním sboru.

Text kázání

Nádhera Kristovy církve (1Te 5,12-15)

  • Jaroslav Kernal

Kristovo dílo v místním společenství svatých

Jaroslav Kernal, Praha 5. června 2016

Pokoj vám a milost, milovaní. Pokračujeme v našem výkladu prvního listu apoštola Pavla církvi do Tesaloniky a před námi je druhá polovina poslední kapitoly tohoto listu, kde se Pavel dostává k celé řadě praktických aplikací. Dnes máme před sebou verše 12-15, které mluví o Kristově církvi.

Nedejte se přimět k neposlušnosti, nebojte se! (1Pt 3,5-6)

Dvě větve lidského rodu, aneb jednáte-li dobře

Petr nás učí následovat Krista navzdory padlému charakteru světa, který se zákonitě musí projevovat vzpourou a hříchem. Tento mravní imperativ máme následovat ve vztahu k vládám ve světě, k nadřízeným na pracovišti, k rodinným příslušníkům, kteří jsou nad námi, i k autoritám v církvi. Máme mu zůstat věrní i v okamžiku, kdy se padlý charakter světa obrátí proti nám samotným a bude na nás pácháno bezpráví.

Text kázání

Máme se z čeho radovat (Fp 1,3-8)

Dokonalé Kristovo dílo

Pasáž, s níž dnes máme tu čest, tvoří jediná děkovná věta, která přímo přetéká radostí. Až zase přijdou dlouhé zimní večery, můžete si doma sednout a zkusit ji nějak poskládat, teď si ji však pojďme trochu rozebrat a podívat se, za co apoštol Pavel děkuje, jak a proč se za Filipské modlí, proč jsou mu Filipští takovou radostí a povzbuzením…

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Nový zákon