Izákovo pole

Víš, proč zemřel Ježíš?

Biblická církev Praha

Nevinný člověk, kterému říkali Ježíš Kristus, byl odsouzen k smrti na kříži. Ukřižování bylo vyhrazeno pro nejhorší zločince. Měla to být pomalá a bolestivá smrt. Mnoho tisíc lidí bylo za své zločiny potrestáno právě tímto krutým a nelidským způsobem. Čím je tedy, pokud vůbec něčím, poprava Ježíše Krista tak význam­ná? Proč o ní stále mluvíme, po více než dvou tisících letech?

„Lockdown“ – Naučili jsme se vůbec něco?

Mike Judge

Březnový koronavirový lockdown svou rychlostí zaskočil církve, takže se nestihly ani zamyslet nad jeho důsledky. S pomocí armády bylo zřízeno několik specializovaných nemocnic a vláda zoufale požadovala okamžitou výrobu ventilátorů. V této fázi nikdo nevěděl, jak špatné to bude. Církve se potýkaly s technologiemi potřebnými k online přenosům. Každý se musel učit velmi rychle a intenzivně.

OSOBNÍ POHLED: Proč si křesťané právě teď musí klást otázky ohledně „vědy“

Rowina Seidler

Tento článek je publikován jako osobní pohled autorky.

Takřka nikdy dříve v historii nebylo pro křesťany důležitější klást si otázky ohledně „vědy“. Proč? Protože vaše chápání „vědy“ zcela ovlivní vaši víru v to, jak by celosvětová církev měla reagovat na bezprecedentní opatření, jež je povinna dodržovat.

Modlitba – nejzanedbávanější povinnost

John Charles Ryle

Ptám se, jestli se modlíš, protože ve víře neexistuje jiná tak zanedbávaná povinnost jako soukromá modlitba.

Žijeme v době, kdy se obrovské množství lidí hlásí k náboženství. Máme více míst veřejných bohoslužeb než kdy dřív. Zúčastňuje se jich víc lidí než kdy dřív. Přesto navzdory veškerému tomuto veřejnému vyznávání věřím, že dochází k obrovskému zanedbávání soukromé modlitby.

Tulipány pro manželku

Jim Newheiser

Manželova láska má odrážet Kristovu lásku. Pokud manžel nemiluje svoji ženu správně, není to tím, že by řádně neplnil seznam určitých úkolů, jako třeba jednou za týden koupit kytku a jednou za dva týdny ji vzít na rande, a že pokud by tyto věci dělal, tak by to nějakým způsobem vylepšilo jejich manželství. Spíše je třeba, aby došlo k vnitřní změně. Pokud je si manžel vědom Kristovy lásky, pak je schopen projevovat tuto lásku své ženě. A pokud muž selhává v milování své manželky, není to špatnou technikou lásky, ale tím, že je jeho život odpojen od evangelia.

Zvyk modlit se je znakem opravdového křesťana

John Charles Ryle

Pokud se člověk nemodlí, je to jasným důkazem toho, že ještě není opravdovým křesťanem. Nemůže si skutečně uvědomovat své hříchy. Nemůže milovat Boha. Nemůže se pokládat za Kristova dlužníka. Nemůže toužit po svatosti. Nemůže toužit po nebi. Ještě se musí znovu narodit. Ještě se z něj musí stát nové stvoření. Může se sebejistě chlubit vyvolením, milostí, vírou, nadějí a poznáním a obelhat tak neznalé lidi. Můžeš si však být jist, že to všechno je marné, pokud se nemodlí.

Skutečný virus

David Gay

Všude kolem nás je mnoho lidí v panice, kterou navíc podpořily mediální zprávy o opatřeních, které jsou oznamovány vládou téměř co hodinu. Všichni víme, že to všechno se děje kvůli boji s koronavirem. A neděje se to jen u nás, ale v celé Evropě a na celém světě. V tomto článku nebudu psát nic o lékařských, sociálních nebo politických aspektech tohoto dění. Místo toho raději chci zdůraznit duchovní pointu, a to proto, abych upozornil na jednu zcela zásadní otázku. Chci totiž mluvit o skutečném viru.

Toto je prst Boží!

John Charles Ryle

Podívejte se dobře na název tohoto článku a přemýšlejte o něm. To jsou slova z úst pohanů, kteří žili před třemi tisíci lety. Tato slova vzešla ze rtů egyptských kouzelníků, když Bůh poslal jednu ze svých slavných ran na egyptskou zemi. „Věštci tedy řekli faraónovi: ‚Je to prst Boží.‘“ (Ex 8,15).

Bylo by dobré, kdybychom všichni byli tak moudří, jako tito Egypťani!

Stránky

Přihlásit se k odběru Články