Galatským

Jak je to se zákonem? (Ga 3,19-25) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (220.8 KB) 2018
Zákon neruší zaslíbení (Ga 3,15-18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.06 KB) 2018
Požehnání Abrahamovo (Ga 3,10-14) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.72 KB) 2018
Děti Abrahama (Ga 3,6-9) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (215.2 KB) 2018
Začali jste žít z Ducha svatého (Ga 3,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.97 KB) 2018
Zákon nemůže dát spravedlnost (Ga 2,21) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.66 KB) 2018
Ukřižován spolu s Kristem (Ga 2,19-20) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (213.67 KB) 2018
… abych živ byl Bohu (Ga 2,17-19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.78 KB) 2018
Jedině vírou (Ga 2,15-16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.68 KB) 2018
Autorita evangelia (Ga 2,11-14) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.76 KB) 2018
Nadřazenost evangelia (Ga 2,6-10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.88 KB) 2018
Zachování pravdy evangelia (Ga 2,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (229.83 KB) 2018
… a děkovali za mne Bohu (Ga 1,16-24) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (1.16 MB) 2018
Nádhera Boží milosti (Ga 1,13-16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (230.48 KB) 2018
Zjevené evangelium (Ga 1,10-12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (619.63 KB) 2018
Budiž proklet! (Ga 1,8-9) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (537.6 KB) 2018
Jiné evangelium není! (Ga 1,7) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.21 KB) 2018
Rychle se odvracíte! (Ga 1,6) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (563.2 KB) 2018
Zachraňující moc evangelia (Ga 1,3-5) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (235.28 KB) 2018
Církvím v Galacii (Ga 1,1-2) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.2 KB), PDF icon Osnova (111.86 KB) 2018
Abrahamovo jedinečné potomstvo (Ga 3,16-17) Pavel Steiger PDF icon Osnova (91.74 KB) 2017