Filipským

Poznání, láska a svatost (Fp 1,9-11)

Biblická láska vede ke svatosti ke slávě a chvále Boží.

Dnešní text svědčí o tom, že skutečnou, biblickou, Duchem poháněnou lásku nelze oddělit od Bohem daného poznání. Poznání a lásku zároveň nelze oddělit od Písmem směřované a Duchem uschopněné svatosti... a jejich společným ovocem je proměněný, ryzí, čistý a spravedlivý život křesťanů Bohu k slávě.

Text kázání

Máme se z čeho radovat (Fp 1,3-8)

Dokonalé Kristovo dílo

Pasáž, s níž dnes máme tu čest, tvoří jediná děkovná věta, která přímo přetéká radostí. Až zase přijdou dlouhé zimní večery, můžete si doma sednout a zkusit ji nějak poskládat, teď si ji však pojďme trochu rozebrat a podívat se, za co apoštol Pavel děkuje, jak a proč se za Filipské modlí, proč jsou mu Filipští takovou radostí a povzbuzením…

Text kázání

Svatí na cestě (Fp 1,1-2)

Oddělení, milovaní, na cestě domů

Dnešní text pár slovy odkrývá nádherný a nepohnutelný plán vykoupení, spasení, posvěcení a oslavení Božího lidu. Bůh nám skrze apoštola ukazuje, kým díky Kristově oběti jsme, protože jen z pevných kořenů evangelia může růst zdravé ovoce svatosti, lásky, vděčnosti a radosti.

Text kázání