Křesťan a zákon (1Tm 1,5-11)

Zákon není určen pro spravedlivého

Dneska se budeme zabývat jenom první částí, první polovinou tohoto textu a podíváme se na to, jaký je vztah mezi křesťanem a zákonem. Vidíme, že zde byli lidé, kteří chtěli být učiteli zákona, ale nevěděli, o čem mluví, nerozuměli tomu, jak je to se zákonem v životě křesťan a úplně se míjeli tím, co je hlavním cílem křesťanského vyučování – a tím je láska.

Text kázání

Osnova kázání: