Zákon je pro bezzákonného (1Tm 1,6-11)

Účel a používání zákona

Zákon je dobrý, ale musí se užívat správně – a nesprávné použití je používat zákon pro spravedlivého. Zákon je určen pro bezbožného. Náš text v jedenáctém verši vrcholí zdravým učením evangelia slávy a my potřebujeme správně rozumět tomu, jak tyto věci spolu souvisí, jak k sobě patří a jak máme správně používat zákon a evangelium.

Text kázání

Osnova kázání: