Nový zákon

Usilujte zachovat jednotu Ducha (Ef 4,3)

  • Jaroslav Kernal

Biblické ekumenické pouto

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 13. března 2016

Pokoj vám a milost, milí svatí. Bůh nám dal tuto velikou příležitost, že jsme se dnes mohli sejít na společném shromáždění tří sborů, abychom se navzájem povzbudili a pobídli k horlivějšímu následování Krista, abychom společně uctívali Boha a sloužili jeden druhému v lásce. Uctívání není jenom společný zpěv, ale je to všechno, co děláme – modlitby, čtení Písma, společenství, Památka Páně i kázání Božího slova – tím vším máme uctívat našeho Pána. Pojďme teď do Písma, abychom uctívali našeho Boha tím nejlepším nástrojem, který nám dal – Jeho slovem. Uctíváme Boha, když Boží slovo vykládáme, uctíváme ho, když nasloucháme výkladu, uctíváme Boha, když s pokorou a bázní aplikujeme Boží slovo do svých vlastních životů.

Povzbuzení ve víře (1Te 3,1-5)

  • Jaroslav Kernal

… zdali naše námaha nebyla marná

Jaroslav Kernal, Praha 21. února 2016

Dobré dopoledne. Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Pokračujeme v našem výkladu listu Tesalonickým a dostáváme se do třetí kapitoly tohoto listu. Pavel zde mluví o tom, jak se jeho zájem o církev projevil v konkrétním jednání. Z našeho dnešního textu si ukážeme Pavlův obětavý zájem o církev, uvidíme, jak důležité je povzbuzování a napomínání církve – a tím mám na mysli samozřejmě také jednotlivé křesťany – ve víře a nakonec spolu s církví v Tesalonice přijmeme ujištění ve víře. Budeme číst 1Te 3,1-5.

Základ církve (Mt 16,18)

Kdo je základem církve?

Petr byl jeden z prvních, kdo si uvědomil Kristovu Božskou totožnost. Na tuto pravdu nepřišel sám nějakým rozumovým uvažováním. Tato převratná pravda byla Petrovi, stejně jako každému jinému věřícímu, zjevena samotným Bohem. Nikdo se nikdy nestal věřícím v Mesiášství Krista z rozumu těla a krve. Všichni jsme uvěřili z nadpřirozeného Božího zásahu, znovuzrozením z Božího Ducha!

Nepřetržitý zájem o církev (1Te 2,17-20)

  • Jaroslav Kernal

Apoštol Pavel jako duchovní sirotek

Jaroslav Kernal, Praha 7. února 2016

Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Jsem moc vděčný za to, že se po delší době znovu vidíme. S některými z vás jsem se viděl průběžně, ale s dalšími nikoliv a tak jsem znovu povzbuzen tím, že jsme se dnes společně sešli, abychom uctívali našeho Boha skrze výklad Jeho slova.

Budeme dnes pokračovat v našem výkladu prvního Pavlova listu do Tesaloniky. Máme před sebou závěr druhé kapitoly – 1Te 2,17-20.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Nový zákon