Texty kázání

Název kázání Kazatel Osnova kázání
Štěpán – první mučedník pro Krista (Sk 7,1-60) Jaroslav Kernal PDF icon sk7-1-60-osnova.pdf 2020
Bohu je třeba se líbit (Sk 6,1-15) Jaroslav Kernal PDF icon sk6-1-15-osnova.pdf 2020
Boha je třeba poslouchat (Sk 5,12-42) Jaroslav Kernal PDF icon sk5-12-42-osnova.pdf 2020
Naslouchej mým slovům, Hospodine (Ž 5,1-13) Karel Trnka PDF icon z5-1-13-osnova.pdf 2020
Ananiáš a Safira (Sk 4,36-5,11) Jaroslav Kernal PDF icon sk4-36-5-11-osnova.pdf 2020
Moc modlitby (Sk 4,23-37) Jaroslav Kernal PDF icon sk4-23-37-osnova.pdf 2020
Koho máme poslouchat? (Sk 4,1-22) Jaroslav Kernal 2020
Hospodin slyší, když k němu volám (Ž 4,1-9) Karel Trnka PDF icon z4-1-9-osnova.pdf 2020
Nestaví-li dům Hospodin … (Ž 127,1-2) Jaroslav Kernal PDF icon z127-1-2-osnova.pdf 2020
Uzdravení u Krásné brány (Sk 3,1-26) Jaroslav Kernal PDF icon sk3-1-26-osnova.pdf 2020
První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47) Jaroslav Kernal PDF icon sk2-37-47-osnova.pdf 2020
Naplnění starozákonních zaslíbení (Sk 2,14-36) Jaroslav Kernal PDF icon sk2-14-36-osnova.pdf 2020
Napomínání Jakubovo (Jk 1,1) Pavel Růžička 2020
Můj hlas zní k Hospodinu (Ž 3,1-9) Karel Trnka PDF icon z3-osnova.pdf 2020
Vylití Ducha v den letnic (Sk 2,1-13) Jaroslav Kernal PDF icon sk2-1-13-osnova.pdf 2020
Čekání na splnění zaslíbení (Sk 1,12-26) Jaroslav Kernal 2020
Zaslíbení Ducha (Sk 1,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon sk01-01-11-osnova.pdf 2020
Spasení je od Hospodina (Jon 1-4) Jaroslav Kernal PDF icon jon1-4-osnova.pdf 2020
Chvalte Pána! (Ž 147,1-20) Jaroslav Kernal PDF icon 147-osnova.pdf 2020
Bože, zkoumáš mě a znáš mne (Ž 139,1-24) Jaroslav Kernal PDF icon 139-osnova.pdf 2020
Oslava Božího hněvu (Ž 76,1-13) Jaroslav Kernal PDF icon 076-osnova.pdf 2020
Bůh nenávidí rozvod (Mal 2,13-16) Jan Suchý PDF icon mal2-13-16-osnova.pdf 2020
Dobrořeč, duše má, Hospodinu (Ž 103,1-22) Jaroslav Kernal PDF icon 103-osnova.pdf 2020
Co tě bude zdobit? (Ž 32,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon z032-osnova.pdf 2020
Milosrdenství chci, ne oběť! (Zj 2,12-23) Pavel Borovanský 2020

Stránky