Texty kázání

Název kázání Kazatel Osnova kázání
Kroky do nebe (Ž 130,1-8) Jaroslav Kernal PDF icon 130-osnova.pdf 2020
Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště! Karel Trnka PDF icon zalm_2_osnova.pdf 2020
V náruči Ježíše (Ž 131,1-3) Jaroslav Kernal PDF icon 19z131-osnova.pdf 2020
Bůh vysvobozuje ze strachu (Ž 91,1-16) Jaroslav Kernal PDF icon 091-osnova.pdf 2020
Hospodin je můj ochránce (Ž 144,1-15) Jaroslav Kernal PDF icon z144-osnova.pdf 2020
Stvořitel a Pán (Ž 33,1-22) Jaroslav Kernal 2020
Bože, tys můj Bůh! (Ž 63,1-12) Jaroslav Kernal 2020
Připomenutí evangelia (1K 15,1-11) Jaroslav Kernal 2020
Hoden je Beránek (Zj 5,12) Jaroslav Kernal 2020
Probuzení! (Ž 85) Jaroslav Kernal 2020
Jak je Bůh dobrý! (Ž 73) Jaroslav Kernal 2020
Boží moc a Boží vláda v životě křesťana (Ž 29) Daniel Adamovský 2020
Pohřbeni ve křtu (Ko 2,11-15) Jaroslav Kernal PDF icon ko2-11-15-osnova.pdf 2020
Milovat svou ženu jako své tělo (Ef 5,28) Jaroslav Kernal PDF icon ef5-28-osnova.pdf 2020
Vděčnost svatých (Ko 3,12-17) Jaroslav Kernal PDF icon ko3-12-17-osnova.pdf 2020
Láska svatých (J 17,24-26) Jaroslav Kernal PDF icon j17-24-26-osnova.pdf 2020
Infiltrace bezbožnosti (Ju 4) Pavel Borovanský PDF icon ju4-osnova.pdf 2020
Jednota svatých (J 17,20-23) Jaroslav Kernal PDF icon j17-20-23-osnova.pdf 2020
Cesta blahoslaveného muže (Ž 1,1-6) Karel Trnka PDF icon z001-1-6-osnova.pdf 2020
Posvěcení svatých (J 17,17-19) Jaroslav Kernal PDF icon j17-17-19-osnova.pdf 2020
Radost svatých (J 17,13-16) Jaroslav Kernal PDF icon j17-13-16-osnova.pdf 2020
Zachování svatých (J 17,9-12) Jaroslav Kernal PDF icon j179-12-osnova.pdf 2020
Hlahol Hospodinu (Ž 100,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon z100-osnova.pdf 2019
Proutek z kořene Jišajova (Iz 11-12) Jaroslav Kernal PDF icon iz11-12-osnova.pdf 2019
Vytrvalost svatých (J 17,6-8) Jaroslav Kernal PDF icon j176-8-osnova.pdf 2019

Stránky