Texty kázání

Název kázání Kazatel Osnova kázání
Neznámému Bohu (Sk 17,17–23) Jaroslav Kernal PDF icon sk17-17-23-osnova.pdf 2021
Duchovní diagnóza (Sk 17,16–17) Jaroslav Kernal PDF icon sk17-16-17-osnova.pdf 2021
Zvěstování evangelia (Sk 17,1–34) Jaroslav Kernal PDF icon sk17-1-34-osnova.pdf 2021
Evangelium vysvobozuje (Sk 16,11-40) Jaroslav Kernal PDF icon sk16-11-40-osnova.pdf 2021
Nelehké hledání Boží vůle (Sk 15,35-16,10) Jaroslav Kernal PDF icon sk15-35-16-10-osnova.pdf 2021
Uzří ho ti, kdo ho probodli (Zj 1,7) Jaroslav Kernal PDF icon zj1-7-osnova.pdf 2021
Uvidí, koho probodli … (Za 12,10) Jaroslav Kernal PDF icon za12-10-osnova.pdf 2021
Maso obětované modlám (Sk 15,19-34) Jaroslav Kernal PDF icon sk15-19-34-osnova.pdf 2021
Znovu postavím Davidův zbořený dům (Sk 15,7-19) Jaroslav Kernal PDF icon sk15-07-19-osnova.pdf 2021
Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvé jméno po vší zemi (Ž 8,1-10) Karel Trnka PDF icon z8-1-10-osnova.pdf 2021
Spaseni milostí Pána Ježíše (Sk 15,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon sk15-01-12-osnova.pdf 2021
Zázraky, nástrahy a radosti evangelia (Sk 14,1-28) Jaroslav Kernal PDF icon sk14-1-28-osnova.pdf 2021
Moc evangelia (Sk 13,6-52) Jaroslav Kernal PDF icon sk13-6-52-osnova.pdf 2021
První misionáři (Sk 13,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon sk13-1-5-osnova.pdf 2021
Jakub, Petr a Herodes (Sk 12,1-25) Jaroslav Kernal PDF icon sk12-1-25-osnova.pdf 2021
První církev z pohanů (Sk 11,19-30) Jaroslav Kernal PDF icon sk11-19-30-osnova.pdf 2021
Bůh zjednává právo pronásledovanému (Ž 7,1-18) Karel Trnka PDF icon z7-1-18-osnova.pdf 2021
Mezi pohany (Sk 10,1-11,18) Jaroslav Kernal PDF icon sk10-1-11-18-osnova.pdf 2021
Duch svatý posiluje církev (Sk 9,31-43) Jaroslav Kernal PDF icon sk9-31-43-osnova.pdf 2021
Zázračná proměna (Sk 9,1-31) Jaroslav Kernal PDF icon sk9-1-31-osnova.pdf 2021
Ukážu vám vzácnější cestu (1K 13,1-13) Jaroslav Kernal PDF icon 1k13-osnova.pdf 2020
Zaslíbení zachránce (Gn 3,15) Jaroslav Kernal PDF icon gn3-15-osnova.pdf 2020
Kdo v slzách zasévá, s plesáním bude sklízet (Ž 6,1-11) Karel Trnka PDF icon z6-1-11-osnova.pdf 2020
Vytrvejte ve zkouškách díky moudrosti od Pána! (Jk 1,2-8) Pavel Růžička PDF icon jk1-2-8-osnova.pdf 2020
Evangelium opouští Jeruzalém (Sk 8,1-40) Jaroslav Kernal PDF icon sk8-1-40-osnova.pdf 2020

Stránky