Milost se nadmíru rozhojnila (1Tm 1 12-17)

Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky

V našem textu Pavel připomíná Timoteovi, komu je určen zákon – a mluví o zákoně v obecném slova smyslu a vede Timotea k tomu jedinému, co může vyřešit problém zákona i problém hříchu – k evangeliu. Evangelium je odpovědí na hřích. Evangelium je mocí Boží ke spasení pro každého, kdo věří.

Text kázání

Osnova kázání: