Jaroslav Kernal

Bůh drtí (Da 8,1-27)

Bude zlomen bez zásahu lidské ruky

Malý roh tentokrát vyrůstá z rohu řeckého kozla. Je zde popsaná válka proti svatým, znesvěcení svatyně, její opětovné posvěcení, zničení malého rohu bez zásahu lidské ruky a dovedení Božího lidu ke spravedlnosti.

Text kázání

Bůh kraluje (Da 7,9-14)

  • Jaroslav Kernal

Syn člověka přichází na oblacích

Jaroslav Kernal, Praha 19. května 2019

Pokoj vám a milost, milí svatí, milí přátelé i hosté. Dneska budeme pokračovat ve výkladu sedmé kapitoly knihy proroka Daniela. Přečteme znovu celou sedmou kapitolu a potom se budeme zabývat popisem trůnního sálu a příchodem Syna člověka.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jaroslav Kernal