Texty kázání

Název kázání Kazatel Osnova kázání
Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17-18) Jaroslav Kernal PDF icon 1k1-17-18-osnova.pdf 2017
Pravda (2J 2-3) Pavel Borovanský PDF icon 2j2-3-osnova.pdf 2017
Sloup a opora pravdy (1Tm 3,8-15) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-8-15-osnova.pdf 2017
Schopný pastýř (1Tm 3,1-7) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-1-7-osnova.pdf 2017
Pokorný pastýř (1Tm 3,6-7) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-6-7-osnova.pdf 2017
Vyvolení svatebčané (Mt 22,1-14) Pavel Steiger PDF icon vyvoleni_svatebcane_osnova.pdf 2017
Pečující pastýř (1Tm 3,4-5) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-4-5-osnova.pdf 2017
Bezúhonný pastýř (1Tm 3,2-3) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-2-3-osnova.pdf 2017
Milující pastýř (1Tm 3,2) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-2-osnova.pdf 2017
Můj Bůh je má spása (Ž 139) Jan Suchý PDF icon z139-osnova-bcp.pdf 2017
Vyvolené a jejím dětem (2J 1) Pavel Borovanský PDF icon 012j1-osnova.pdf 2017
Dohlížení je krásná práce (1Tm 3,1) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm_31-ii-osnova.pdf 2017
Kdo chce být starším… (1Tm 3,1) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-1-osnova.pdf 2017
Hospodinův hlas (Ž 29,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon z29-1-11-osnova.pdf 2017
Jeho hvězda (Mt 2,2) Pavel Steiger 2016
Ženě učit nedovoluji! (1Tm 2,11-15) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm2-11-15-osnova.pdf 2016
Pro co žiješ? (3J 1-15) Jan Suchý PDF icon 3j1-15-osnova-bcp.pdf 2016
Růst ve zbožnosti (1Tm 2,8-10) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm_2-8-10-osnova.pdf 2016
To je dobré a vítané u Boha (1Tm 2,3-7) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm2-1-7-osnova.pdf 2016
Obráceni od zla k živému Bohu! Pavel Borovanský PDF icon 1pt2-1-3-osnova-bcp.pdf 2016
Na prvním místě žádám... (1Tm 2,1-2) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm2-1-2-osnova.pdf 2016
Bojuj dobrý boj (1Tm 1,18-20) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm1-18-20-osnova.pdf 2016
Milost se nadmíru rozhojnila (1Tm 1,12-17) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm1-12-17-osnova.pdf 2016
Královské kněžstvo Pavel Steiger PDF icon kralovske_knezstvo_osnova.pdf 2016
Zákon je pro bezzákonného (1Tm 1,6-11) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm1-6-11-osnova.pdf 2016

Stránky