Jaroslav Kernal

Abrahamův synovec (Gn 19,1–38)

  • Jaroslav Kernal

Boží soud nad bezbožnými městy

Jaroslav Kernal, Praha 6. listopadu 2022

Dostali jsme se do devatenácté kapitoly knihy Genesis a před námi je příběh o tom, jak Bůh zničil Sodomy a Gomory, jeden z nejznámějších příběhů Bible, obraz Božího soudu, ale také velké Boží milosti. Slyšeli jsme celý ten příběh, když jsme ho teď četli a než se do něj ponoříme, pojďme se ještě ztišit před Bohem.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jaroslav Kernal