Jaroslav Kernal

Josefovo vyvýšení (Gn 41,1–57)

Nádherný obraz Krista a jeho nevěsty

Uvidíme, jak byl Josef ze svého ponížení vyvýšen do slávy, v níž vydal svědectví o Bohu a celá scéna je završená Josefovou svatbou s Asenatou a Josefovou úspěšnou vládou během prvních sedmi let hojnosti a Josefovým milosrdenstvím a štědrostí v době, kdy na celou zemi dopadl hlad, který Josef na základě faraónova snu předpověděl.

Text kázání | Video

Josefova věrnost (Gn 39,1–23)

  • Jaroslav Kernal

„Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu!“

Jaroslav Kernal, Praha 12. listopadu 2023

V našem studiu knihy Genesis se dostáváme do samotného závěru, k poslednímu velkému celku, poslednímu životnímu příběhu, kde svou roli stále hraje Jákob, nicméně tou hlavní lidskou postavou posledních dvanácti kapitol Genesis je Josef, Jákobův milovaný, ztracený a později znovu nalezený syn.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jaroslav Kernal