Jaroslav Kernal

Josefova hra (Gn 44,1–34)

  • Jaroslav Kernal

Poslední zkouška bratrů

Jaroslav Kernal, Praha 7. ledna 2024

Pokoj vám a milost, milí v Kristu. Po měsíci se vracíme zpátky do knihy Genesis. Dnes projdeme čtyřicátou čtvrtou kapitolu a je už víc než zjevné, že jsme opravdu už v samotném závěru této nádherné knihy, kterou během jara projdeme až do konce. 

Proslaveni mírností (Fp 4,5)

Blaze těm, kdo působí pokoj …

Podíváme se především na to, že mírnost pochází od Boha, a znamená to následovat Krista po jeho cestě a růst do jeho podoby. Dále se podíváme na to, že mírnost znamená vyhlížet Pána Ježíše Krista, očekávat ho, což také jinými slovy znamená čerpat od něj, být v něm a s ním. A nakonec se dostaneme k tomu, že mírnost znamená reprezentovat Krista, což je povolání každého křesťana.

Text kázání | Video

Proslaveni mírností (Fp 4,5)

  • Jaroslav Kernal

Blaze těm, kdo působí pokoj …

Jaroslav Kernal, Praha 31. prosince 2023

Milí přátelé v Kristu, jsem vděčný za to, že jsme se mohli sejít v tomto posledním dni roku 2023 k tomu, abychom společně uctívali našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista. Podstatnou součástí našeho uctívání je kázání Božího slova, výklad Písma, zůstávání v učení apoštolů. Dnes půjdeme k jednomu prostému, ale velmi mocnému verši z Písma, do listu Filipským:

  • Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. (Fp 4,5)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jaroslav Kernal