Jaroslav Kernal

Vždyť jsme údy jeho těla (Ef 5,29–30)

  • Jaroslav Kernal

Láskyplná péče o vlastní tělo

Jaroslav Kernal, Praha 4. února 2024

Sešli jsme se jako Kristova církev k tomu, abychom společně uctívali našeho Pána, abychom měli společenství, abychom si připomínali jeho oběť za nás při Památce Páně, abychom ho chválili a modlili se, abychom se sytili Božím slovem. To všechno děláme každou neděli. Když čteme o tom, jak vznikla církev v Jeruzalémě po vylití Ducha svatého, vidíme, že učedníci a všichni, kdo skrze ně uvěřili, jednali právě takto:

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jaroslav Kernal