Židům

Pravý sobotní odpočinek (Žd 4,1–11)

  • Tomáš Ondris

Naplnění soboty v Kristu

Tomáš Ondris, Praha 7. července 2024

Pokoj Vám a milost drazí v Kristu. Dnešního dne si společně otevřeme list Židům, a také mnohá další místa v Bibli. Téma dnešního kázání bude, naplnění zákona Pánem Ježíšem Kristem a konkrétně se podíváme na přikázání o odpočinku. Dnešního dne bychom si tak měli odpovědět na několik otázek, které s tímto souvisí:

Církev se podřizuje svým starším (Žd 13,17)

Vzájemná radost

Dneska se zaměříme na onu vzájemnost, která z tohoto verše přímo čiší. Podíváme se na to, jak mluví o vzájemné službě v církvi v souvislosti se vztahem mezi církví a jejími staršími. Uvidíme zde vzájemnou zodpovědnost ve stejné souvislosti a také vzájemné požehnání, které vyplývá ze zdravého vztahu mezi církví a staršími.

Text kázání | Video

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Židům