S pohledem upřeným na něj (Žd 3,1–6)

Ježíš, náš apoštol a velekněz

Nemluví se tu o tom, že si jednou za rok na Velikonoce připomeneme Ježíšovo ukřižování a o Vánocích narození a dáme si minutu ticha na to o tom přemýšlet, a možná si k tomu zapálíme i svíčku nebo zazpíváme. Ne! Ukážeme si tři důvody, proč by Ježíš měl být objektem našeho neustálého zaujetí.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: